Sprengning av kanal, Tinnåa i 1910

Minering, kanal. Tinnåa
Ukjent fotograf, 1910. NVEs fotoarkiv

Tinne, Tinnåa, Tinnelva, kjær elv har mange navn. Dette vassdraget har hatt stor betydning for industribyggingen i det området som nå er blitt verdensarven Rjukan-Notodden. Flere områder langs elven er forbygd og kanalisert, med den 900 meter lange Holtakanalen ned mot kraftstasjonen Tinfos II som den kanskje mest kjente.

Den originale tittelen på bildet fra 1910 er: «Vækminering av fjeld i kanalens bund. Tinelven, Telemarken». Arbeiderne jobber med å sprenge fjell slik at kanalen får en mest mulig slett profil.

Imidlertid vet vi ikke helt hvor bildet er tatt og hvilken kanal det dreier seg om. Vi håper at publikum kan hjelpe oss med å stedfeste bildet.

Reklamer

NVE og media – glimt fra NVEs fotoarkiv

RøldalSuldal
Foto: NVE

I nettutstillingen «Kampen om Alta» trekker vi blant annet frem den mediestormen som Alta-saken ble. NVE var ikke forberedt på dette, og fikk kritikk for mediehåndteringen. Spørsmål fra pressen og i media ble ofte stående uimotsagt eller svar kom sent og var da gjerne strengt faglige.
Tidligere leder av Elforsyningens informasjonstjeneste, Børre Rognlien, sa i 2017:
«NVE på den ene siden er ansvarlig og må kvalitetssikre hundre ganger det de påstår. De er der for å fremme samfunnets interesser og har ikke noe personlig engasjement i saken. De er der for å legge frem prognoser de har og hvordan få bygd ut på en skikkelig måte. Det blir som en tung faglig kloss på den ene siden og et stort personlig engasjement på den andre som ikke blir stilt til ansvar for sine argumenter. Det er rått parti.»
Før Alta hadde NVE som oftest full regi på pressekonferanser, som bar preg av enveis orientering. Parallelt med samfunnsutviklingen ellers ble pressen etter hvert mer kritisk, også når det gjaldt energiforsyning og kraftutbygging.
Bildet viser direktør for NVE Statskraftverkene, Sigurd Aalefjær, ved markeringen av at hovedutbyggingen Røldal-Suldal var ferdig i 1968.

Altadammen under bygging 1985 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Alta kraftverk - heising av gravemaskin ved dammen
Foto: Ivar M. Sæveraas, september 1985

Det mildt sagt omstridte Alta kraftverk med demningen ble åpnet i 1987. Demningen ble bygget ved hjelp av Nord-Europas to største kraner, en på hver side av elven. Denne løsningen reduserte inngrepene ved demningen og revolusjonerte utbyggingen så vel teknisk som landskapsmessig. Bildet viser at kranene også ble brukt til å heise store gravemaskiner opp og ned. Sidene i canyonen ved dammen ble også sikret med nett, som en kan ane på bildet.
I morgen 24.april åpner en nettutstilling i regi av Anno Norsk Skogmuseum, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum og NVE der vi ser på de to motstridende standpunkter: Mer strøm til folket og vern om naturen. Hvorfor ble denne saken så omstridt?