Hakavik kraftverk – museet som kunne vært – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Hakavik_287
Lossing av rør 20.08.1920. Foto: NVE

I 1984 og 1985 var det store planer i NVE å gjøre om Hakavik kraftverk ved Eikeren i Buskerud til det man da kalte et «informasjonssenter». NVE Statkraftverkene ønsket å vise studenter og andre interesserte hvordan kraft produseres og hvordan et eldre kraftverk fortsatt fungerer. Både lokale lærerhøyskoler og Teknisk Museum i Oslo var interessert i å ha et slikt sted tilgjengelig for sine studenter. Noen kalte også senteret for «et levende museum», men dessverre strandet planene.
Veien fra Hakavika opp til hovedkilden for vannkraften, vannet Øksne og Øksnedammen, er smal og trengte oppgradering. For å legge til rette for små busser opp til dammen, måtte veien utbedres. Dette ønsket ikke et flertall av grunneierne, så det ble med tanken om det «levende museet».

Kilde: Eiker Budstikke 22.02.1985

Hakavik_343
Bygging av Hakavik kraftverk 06.05.1922. Foto: NVE
Reklamer

Röjdåfors mølle i Värmland – sjeldent og velholdt kulturminne -Glimt fra NVEs fotoarkiv

Gammel mølle, Röjdån, Sverige
Foto: Knut Ove Hillestad/NVE

Vassdragshistorie er selvsagt ikke bare knyttet til kraftproduksjon. All menneskelig bruk av vann og vassdrag setter spor, i dette tilfelle i form av en mølle drevet av vannkraft. En maidag i 1964 var NVEs Knut Ove Hillestad en tur i vårt naboland og tok bildet av denne vakre kverna i Finnskogen rett over grensen til Sverige. Kverna var i bruk helt frem til helt på begynnelsen av 1960-tallet. Selv om den ble oppført i 1859, stammer rettighetene helt fra 1697.

Det er ikke ofte kverner er så godt tatt vare på, og Röjdåfors kvarn er et levende kulturminne også i våre dager, med mølledrift om sommeren.

 

Kilde: Svenska industriminneföreningen

Første dryss av høstsnø i Vesledalen – glimt fra NVEs fotoarkiv

Vesledalsseter
Foto: NVE 1968

Under Jostedalsbreen, øverst i den flotte Erdalen ligger denne gamle seteren. NVEere som målte istykkelse og iskvalitet på breen gikk ofte forbi denne hytta på vei til og fra «Josten». Seteren ble satt opp i 1924 og brukt både for fe og folk. Eierne var også breførere, og mange brevandrere har overnattet her på vei mot fjelleventyr.
Etter 2010 driftes hytta som ubetjent DNT-hytte, til glede for mange.

Vesledalsseter
Vesledalsbreen 1968