Reising av kraftmast i 1921 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Rjukanledningen
Foto: ukjent. NVEs fotoarkiv

Hakavik kraftverk ved Eikeren i Buskerud ble bygget for å skaffe strøm til jernbanen mellom Kristiania og Drammen. En overføringsledning var nødvendig, og i 1922 var den i drift, mellom Hakavik og Asker transformatorstasjon. Ledningen var på 60 kV og på bildet ser vi reising av en av de opprinnelige A-mastene.
Reising av tunge og høye stålmaster var en stor utfordring for ingeniører og anleggsarbeidere, og på bildet ser vi en typisk rigg for dette arbeidet.

Du kan lese mer på https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftledninger/hakavik-asker/

Reklamer

Innset kraftverk – Futuristisk maskinhall fra 1960. Glimt fra NVEs fotoarkiv.

Innset
Foto: Statens filmsentral/NVEs fotoarkiv

I 1968 lagde filmskaperen Stanley Kubrick «2001 – en romodysse». En science fiction-film med kulisser og effekter verden ikke hadde sett maken til. Man skulle tro at han hadde vært en tur i Troms og latt seg inspirere av det flotte kraftverket inne i fjellet ved Altevatn. Og NEBB-generatoren har et visst robot-preg, ikke ulik filmroboten HAL 2000 …

Det store Altevatnet fungerer som reguleringsmagasin for tre kraftverk. Innset kraftverk åpnet i 1960 og utnytter fallet fra Altevatn til Innsetvatn. Kontrasten er stor mellom det gigantiske og støvete anleggsarbeidet forut for ferdigstillelsen og den nesten sterile atmosfæren inne i maskinhallen. 2 vertikale francisturbiner produserer nå rundt 460 GwH i året.

 

Lei av snømåking? – glimt fra NVEs fotoarkiv

Høgtuvhytta graves frem
Foto: Lars Evan Pettersson/NVE mai 1973

I 2018 opplever mange steder i Norge store snømengder, litt uvanlig etter flere år med relativt lite snø. Mye snø er noe vi er vant med i vinterlandet Norge. Vinteren 1973 var ikke spesielt snørik, men uansett kunne det være en arbeidskrevende prosess å grave seg fram til en eksponert brehytte. Høgtuvbreen består av flere atskilte breområder sørvest for Svartisen. Her foretok NVEs brekontor massebalansemålinger mellom 1971 og 1977. Trekanthytta «Tuvstuggu» titter så vidt frem under snømassene. På bildet fra juli 1973 ser vi hvor idyllisk det kunne være på breen.

Hytta ved Høgtuvbreen
Foto: Lars Evan Pettersson/NVE mars 1973
Trekanthytte på Høgtuvbreen
Foto: Arve Tvede/NVE juli 1973