Ukens kulturminne

Isdammen, Sør-Varanger

Saging og uttak av is fra dammen ble startet i begynnelsen av 1930-årene for å forsyne fiskemottaket i Bugøynes. Det tilhørende ishuset, som nå er revet, kunne romme ca 2000 isblokker. Blokkene, som veide 250 kg hver, ble vanligvis tatt ut i februar. Fra ishuset ble isblokkene fraktet med båt til Bugøynes, og til fiskebruket i Revøysund. Etter 1963 gikk fiskebruket i Bugøynes over til å ta ”kunstis” fra isanlegget i Vardø. Dammer konstruert til formål isproduksjon i fiskerinæringen er en sjeldenhet blant norske dammer.

kart
Isdammens beliggenhet vest for Bugøynes. Kart: NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Finnmark

Ukens kulturminne

Kanalisering av Søya

Søya i Surnadal er kanalisert for å sikre mot flom og erosjon. Anlegget sto ferdig i 1989 og er det største kanaliserings- og senkningsprosjektet i Midt-Norge. Kanaliseringen har sikret store jordbruks- og bosetningsarealer mot flom, men var svært omstridt på grunn av stram linjeføring og fordi Søya ble vernet i 1973. Anlegget forteller om konflikten mellom vassdragsvern og flomsikring.

Kanalisert ca 5 km på 80-tallet
Søya er kanalisert over ca 5 km. Foto: Einar Sæterbø, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Møre og Romsdal

Flørlitrappene – fra arbeidsplass til turløype

Foto: NVEs Damtilsyn 1920
Foto: NVEs Damtilsyn 1920

I 1915 begynte byggingen av Flørli kraftstasjon ved Lysefjorden, Rogaland. Ved oppstarten i 1918 fremsto anlegget både elegant og spektakulært, med en harmonisk kraftverksbygning i art noveau-stil og en tilhørende bratt rørgate 1600 meter opp fjellsiden. Det planlagte smelteverket, som skulle nyte godt av strømmen, ble ikke noe av. Stavanger Elektrisitetsverk overtok derfor driften etter hvert, noe som sikret Stavanger stabil og tilstrekkelig elektrisitet i mellomkrigstiden.
Som vi ser av bildene: trappene var tidligere helt nødvendige for å få tilgang til rørgaten, for eksempel ved rørbruddet i 1920.
I dag ligger den nye kraftstasjonen inne i fjellet og den lange tretrappen er nå restaurert og byr på en skikkelig utfordring opp 4444 trappetrinn. Stavanger Turistforening har beskrevet turforslaget på Ut.no.

Kilder:
NVE: Kraftoverføringens kulturminner 2010

Flørli kraftstasjon under bygging. Foto: NVEs Damtilsyn
Flørli kraftstasjon under bygging. Foto: NVEs Damtilsyn