Industrirøyken i Svelgen – heldigvis en saga blott. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Svelgen august 1969. Foto: Knut Ove Hillestad/ NVE

Mange industristeder ble etablert i Norge som resultat av gode forhold for å utnytte vannkraften. Stedene opplevde rask vekst og arbeidsplasser, men også ganske brutal forurensning når kraftkrevende industri etablerte seg. Bremanger kraftselskap, etablert i 1914 ventet i mange år på at industrien skulle få utnyttet kraftressursene. Først i 1928 kom det første smelteverket, og i 1955 ble Bremanger smelteverk etablert. Det er røyken fra dette verket vi ser på bildet, og først i 1978 fikk et moderne renseanlegg bukt med det verste av forurensende røyk i Svelgen.

Kilder:

https://leksikon.fylkesarkivet.no/

SNL

Reklame

Nomeland, vakkert elvekraftverk i kulturmiljø – glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Conrad Holteng/NVE 1923

Et typisk og klassisk elvekraftverk fra 1920-årene kan sees i Iveland kommune i Agder, ved elven Otra. Utført i borgstil av den kjente arkitekten Thorvald Astrup ligger Nomeland kraftverk og ruver ved en stor betongdam i Otra. Sammen med boliger, bru og verksted fremstår anlegget som et sammenhengende kulturmiljø, også etter rehabiliteringen av kraftstasjonen i 1992.   

Les mer på https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftverk/nomeland/

Riksvei bygget med stein fra vannkraftutbygging – glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Torleif Hoff/NVE 1966
Foto: Torleif Hoff/NVE 1966

Vannkraftutbygging har hatt mange både negative og positive effekter, litt avhengig av hvem man spør. For kommunenes økonomi kan et av de mer hyggelige aspektene være skatteinntekter og reguleringsavgifter, men også arbeidsplasser og infrastruktur. Tydal i Trøndelag så en utbredt satsning på vannkraften i etterkrigsårene. En av utbyggingene var Heggsetfoss kraftverk i Neavassdraget som sto ferdig i 1962.  Riksvei 705 fra Selbu til Tydal ble da vesentlig utbedret med stein fra anleggsarbeidet på Heggsetfoss. Bildene viser deler av denne veien, langs Nea.

Tekstkilder:

Knut Ove Hillestad: Landskapsforming. NVE 1989

Arbeidets rett 28. april 1967