Glimt fra NVEs fotoarkiv: Stein mot steinskred

Sikring mot steinskred, Tveitolia, Rjukan
Foto: NVE/Forbygningsavdelingen 1975
Sikring mot steinskred, Tveitolia, Rjukan
Foto: NVE/Forbygningsavdelingen 1975

NVE og tidligere Kanaldirektørembetet og Vassdragsvesenet har i alle år hatt forebygging, sikring og utbedring av naturfare som oppgave. Fra 1907 var arbeidet organisert gjennom Anleggsavdelingen, senere Kanalavdelingen før det i 1960 ble kalt Forbygningsavdelingen. Naturlig nok har NVE engasjert seg mest i typer skred som direkte eller indirekte har med vassdrag å gjøre. Men selv om NVE ikke fikk formelt ansvar for alle typer skred og ras før i 2009, viser arkivene at man har vært aktivt med i arbeidet vedrørende flere typer skred. På bildene fra 1975 bruker man såkalte gabioner, steinfylte nettingkister, på toppen av steinfyllingen. Dette for å sikre mot steinskred, her i bydelen Tveitolia, Rjukan.

Ukens kulturminne – jubileumskopp

 

Ukens kulturminne er en jubileumskopp som ble laget for å feire at hydrologisk avdeling fylte 100 år i 1995. Koppen har bilde av en fossekall som ikke bare er Norges nasjonalfugl siden 1963, men også liker å oppholde seg langs fossestryk, elver og vann året rundt. Fossekallen er derfor også blitt et symbol for vassdrag i Norge. Redet legges alltid ved rennende vann og den livnærer seg av insekter den finner ved dykking i vannet.

Koppen er laget i porselen, med en skål under og dekorert med NVEs logo, der hesten har rett man. Logoen forandrer seg til bølget man i 1998 – se tidligere blogginnlegg NVEs logo – emblemkonkurranse

I tilknytning til jubileet ble det også laget en bok «Tiden går – vannet består: Hydrologisk avdeling gjennom 100 år, 1895-1995». Denne tar for seg utviklingen av hydrologi i Norge og som fagfelt i NVE.

Hydrologisk avdeling oppstod under det som på den tiden het Kanalvæsenet i 1895. I 1907 gikk Kanalvæsenet over til å bli Vasdragsvesen og i 1920 Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen organisert som en egen etat. NVEs opprettelse regnes fra 1921.

Hovedoppgavene til Hydrologisk avdeling under Kanalvæsenet var trygging av Statens eiendom mot flomskader og elvebrudd – med dette menes prestegårder, sorenskriver- og offisergårder. Ellers var fløting, tørrleggingsarbeider og miljøvern til en viss grad. En stor del av den tidlige virksomheten gikk med på å undersøke om det var tilstrekkelig med vann til å bygge sluser og kanaler.

Ingeniør Ingvar Kristensen, avdelingens første sjef, var i 1898 på en stipendreise til Wien der han studerte hydrologi. Her fikk han kjennskap til ulike hydrologiske måleinstrumenter, blant annet vannstrømningsmåleren – eller Flygel som det også heter.

Hydrologisk avdeling har siden opprettelsen vært en viktig del av NVEs virksomhet og fortsetter å være det i fremtiden.

Kilder:

Foto av Fossekallen: Thomas Kraft, Wikipedia commons. Lastet ned 05.10.2016

Øystein Aars og Gunnar Østrem (red. nytrykk 1996), «Tiden går – vannet består: Hydrologisk avdeling gjennom 100 år, 1895-1995», NVE:Oslo.

 

 

Glimt fra NVEs fotoarkiv: Svend Foyns hvalfangststasjon, Vadsø

Foto: Charles Rabot 1884
Foto: Charles Rabot 1884

Den franske geografen, breforskeren og oppdageren Charles Rabot gjorde i 1880 og 1890-årene flere reiser i Nordområdene. Rabot er også kjent for å ha førstegangsbesteget en rekke topper på Nordkalotten, for eksempel Kebnekaise i 1883. Han har fått oppkalt flere steder i polare strøk etter seg, som Rabot-breene både i Okstindene og ved Kebnekaise, den franske basen i Ny-Ålesund og Rabot-øya i Antarktis.

Charles Rabot fotograferte flittig på disse reisene, som del av dokumentasjonen av arbeidet han gjorde. På Digitalt Museum ligger alle bildene som NVE i sin tid fikk etter Rabot. (http://digitaltmuseum.no/search?owner_filter=NVE&query=rabot)

Bildet viser Svend Foyns hvalfangststasjon ved Vadsø i 1884. Foyn er kjent som den som utviklet industriell hvalfangst i Norge, og i Finnmark ble dette ytterligere utprøvd med granatharpuner. Til Vadsø kom Foyn i 1864, og året bildet ble tatt ble Foyns fabrikker i byen nedlagt.