Ukens kulturminne

Kongens dam

Kongens dam er en av flere dammer som ble anlagt på 1600- og 1700-tallet for å forsyne Kongsberg Sølvverk med driftsvann. Et stort og sinnrikt system av vannrenner og dammer var anlagt for å samle vann nok til drift av vannhjul som drev pumper og heiser i gruvene. Denne dammen ble anlagt 1711-1713, og har det største vannmagasinet i det som var Sølvverkets kjerneområde.

Kongens dam - NVE
Kongens dam. Foto: NVE

Kongens dam er, som de fleste dammer i området fra denne tid, en stor dobbel gråsteinsmur med rosentorv som tetningsmiddel. Denne damtypen med kombinasjon av steinmur og torv etter modell fra bergverk i daværende kurfyrstedømmet Sachsen i Tyskland, erstattet en eldre damtype av trematerialer og torv. Dammen har en inskripsjon med årstallet 1792, som antas å være fra en reparasjon. Senere er dammen både ombygd og påbygd i 1835, 1884 og 1917.

Dammen har en lengde på 180 meter, og høyde på 10,5 meter. Damkrona er åtte meter bred, bortsett fra ved de to lukehusene, der den er 15 meter. Ved damfoten er den på sitt bredeste 27,5 meter. I dag inngår dammen som et viktig landskapselement, og sammen med vannrennesystemet fungerer den som en reservedrikkevannskilde for Kongsberg. Det foreligger planer for utbedring av dammen på grunn av for dårlig kapasitet ved flom. Eieren Statskog har en forvaltningsplan for området.

Kongens dam - NVE (2)
Kongens dam. Foto: NVE

Vurdering

Kongsberg Sølvverk er et kulturmiljø fredet etter kulturminneloven i 2003, og Kongens dam inngår i fredningen. Nasjonalt og internasjonalt er Sølvverket et sjeldent helhetlig bergverksmiljø. Dammen er typisk for bergverkets dammer fra 1700-tallet med hensyn til konstruksjon. Den illustrerer hvilken stor betydning vann og vannkraft hadde for gruvedrift i et område som ikke preges av store vassdrag. Den skaper, sammen med flere andre dammer og vannrenner, et særegent landskap og har meget stor kulturhistorisk verdi. Dammen er lett tilgjengelig i et populært turområde.

Kilder

Berg, Bjørn Ivar (1993) Kulturminnet Kongsberg Sølvverk, rapport utarbeidet for Riksantikvaren av Norsk Bergverksmuseum.

Helleberg. Odd Arne (1981) Rosentorv I: Volund 1981, Norsk Teknisk Museum

http://www.miljostatus.no/Tema/Kulturminner/Kulturmiljoer/Fredete-kulturmiljoer/Kongsberg-Solvverk

http://www.norsk-bergverksmuseum.no/

Lenker

Dammer som kulturminner

Les mer om sølvgruvene hos Norsk bergverksmuseum

Les mer om kulturminner hos Buskerud fylkeskommune

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s