Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Surna ved Harang

Forbygningen er valgt ut i temaplanen Kulturminner i vassdrag. Ifølge Kanalvæsenets historie er anlegget bygd etter en flom i Surna i 1882. En vinterflom hadde medført skader nedover Surnadalen.

Surna - Joar Skauge - NVE
Forbygningen langs Surna. Foto: Joar Skauge, NVE.

Etter en forespørsel fra Veiinspektøren til Kanalvæsenet skrives det:

”Kanaldirektøren, som i den Anledning under 2den Mai beordres til at imødekomme Andragendet, lod Ingeniør Sætren undersøge forholdene paa Stedet. Den 24de Mai afgav han Indberetning med Forslag til Regulerings- og Forbygningsarbeider ledsaget af 3 Karter med Profiler. Ved Harang og Mellom Mauset og Haanstad, gikk Forslaget ud paa at regulere Elven ved Gjennemstikk, og ved Grytøien (Sæter) og Sjei paa at forebygge Elvebruddene med Stenklædninger” (s. 243).

Oversiktskart
Oversiktskart over forbygningen. Kart: NVE.
Kart Surna
Forbygningen markert i lilla. Kart: NVE.

Det pågikk en stund diskusjoner mellom Kanaldirektøren og Veiinspektøren om alternative planer på deler av strekningen. Om Surna står det videre:

”For Elve som Surendalselven, uden regulerende Bassiner og saaledes stadig udsat for hurtig paakommende Flomme samt Isgang, og derhos med stærkt Fald, vilde en systematisk Regulering gjennem et længre Tidsrum være at anbefale som den korrekteste Maade….” (s. 244).

I arbeidet fikk Veiinspektøren ansvaret for utførelse av planene:

”Under 31te Descember 1885 indberettede Veiinspektøren, at han havde paabegynt Arbeiderne, som fortsattes udover Vinteren 1885-1886 og fuldførtes Vinteren 1886-1887” (s. 248).

Surna 2 - Joar Skauge - NVE
Detaljfoto av steinleggingen. Foto: Joar Skauge/NVE

Vurdering

Anlegget er bygd i perioden 1885-1887 og er ikke endret. Det viser tidstypisk bygningsteknikk i manuell utførelse. I tidligere tider var vassdraget preget av vinterflommer og isgang, og anlegget representerer et tiltak i vassdrag preget av mye isgang. Arbeidene er også et godt eksempel på et samarbeidsprosjekt mellom datidens Veginspektør og Kanalvæsen, med Veginspektøren som byggherre.

Litteratur

Kanalkontoret, 1881-1888. Kanalvæsenets Historie. Kristiania. Bind IX.

Arkiv:

Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 49

Lenker

Kulturminner i vassdrag

Les mer om kulturminner hos Møre og Romsdal fylkeskommune

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s