Ukens kulturminne

Nedre Lysedam

Nedre Lysedam er den nederste av tre dammer som ligger nordvest for Skansebakken i Sørkedalen, Oslo. Nedre Lysedam er 45 meter lang, tre meter bred og er på sitt høyeste fire meter. Dammen har fem jernluker i fløtningsløpet, som er forsterket med betong. Nedre Lysedam er utvalgt i temaplanen Dammer som kulturminner.

3953 Lyse Nedre ROS 14.10.2010, V
Kvanlukene i Nedre Lysedam. Foto: Roar Sivertsgård/NVE.

Alle de tre Lysedammene er steinmurte dammer fra 1800-tallet, anlagt og brukt i forbindelse med tømmerfløtning. Langs elvebreddene er anlagt skådammer for å lede tømmeret skånsomt. Noe lengre ned i dalen ble tømmeret fra Lysedammene fløtet sammen med tømmeret fra Slora, som så ble fløtet ned Sørkedalselven. Alle de tre dammer har hatt manøvrering ved hjelp av jernluker kalt kvanluker, men det er kun på Nedre Lysedam at de fortsatt står. Lukene er satt inn i 1937, antakelig som erstatning for nålestengsler.

3953 Lyse Nedre ROS 14.10.2010, III
Kvanlukene på luftsiden. Foto: Roar Sivertsgård/NVE.

Lukene er et norsk patent på manøvrering av en dam, oftest en fløtningsdam. De ble introdusert av gardbruker T. H. Buind fra Lyngdal i 1921, og videreutviklet av brukseier K. Kvan på 1950- og 1960-tallet. Mekanismen går ut på at to sett luker kan løftes hver for seg. Det ene settet er hengslet på toppen av damkrone eller gangbru (A). I tillegg er det luker foran dammen som kan stenge løpet helt (B) – se figur. Disse er hengslet i bunn og løftes med et system av vaiere og stag. Når disse stenger løpet kan de topphengslede luker settes på plass. Dette systemet kan kun brukes for lave trykk og ved damanlegg av små dimensjoner.

Kvanluke - Ill Rune Stubrud - NVE
Illustrasjon: Rune Stubrud/NVE.

Systemet skulle effektivisere manøvreringen under fløtning; åpning og lukking gikk fortere og var sikrere enn før. Enkelte steder i Sør-Norge har kvanluker siden 1920-tallet til utpå 1960-tallet erstattet eldre nålestengsler av tre. Nålestengsler innebar langsomt og mer risikabelt arbeid. Det er få kvanluker igjen i Norge.

Turistforeningen disponerer i dag hytta Smedmyrkoia som ligger vest for øvre Lysedam, en enkel hytte med tilhørende stall, tidligere brukt av skogsarbeidere.

Vurdering

Kvanluker er en lite brukt luketype på en dam. Nedre Lysedam er en av få gjenværende i Norge. De tre dammene utgjør en funksjonell helhet i elven, og forteller om skogbruket og tømmerfløtningshistorien i bynære områder på 1800- og 1900-tallet. Alle Lysedammene inngår i Oslomarksvassdragene, varig vernet i Verneplan for vassdrag I i 1973. Området er lett tilgengelig i et mye brukt turområde i Sørkedalen/Nordmarka.

Kart
Kart: NVE.

Kilder

Aasaaren, Einar (1963): Kvandam. Hurtigvirkende automatiske damluker. I: Norsk Fløtingsforbunds Årbok 1963

Demninger i Oslomarka (1991): Rapport Byantikvaren i Oslo

Lenker

Dammer som kulturminner

Les mer om kulturminner hos Byantikvaren i Oslo

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s