Ukens kulturminne

Forbygninger mot flom og erosjon i Herreelva ved Herre

Herrevassdraget har utløp til Frierfjorden ved Herre sentrum 16 km nordvest for Brevik langs RV 353. På grunn av ras er 360 m sikret frem til 500 m før utløpet i Frierfjorden. I øvre del av skråningen er det fjernet masser for å redusere faren for nye ras.

Herre - Harald Sakshaug - NVE
Forbygninger i Herreelva. Foto: Harald Sakshaug, NVE.

Erosjonssikringen består av en fylling/støttefylling og samfengt sprengt stein. I elva er det bygd fire bunnterskler for å hindre bunnsenkning, hvilket forekommer når elveprofilen er smal. Stedvis er det foretatt bunnplastring. Formålet med tiltaket er gjennom stabilisering å redusere faren for erosjon og utglidninger med mulig skade på hus og infrastruktur. Området er opparbeidet for allmenn bruk med gangveg og brygger.

1. juni 1996 raste deler av en byggegrop ut i elva i forbindelse med utvidelse av eksisterende bensinstasjon i Herre sentrum. Massene ble delvis liggende på elvekanten og dels rundt byggegropa. Trolig var gravearbeidene den utløsende faktoren til raset. Norges Geotekniske Institutt (NGI) utførte, på oppdrag av NVE, grunnundersøkelser og stabiliseringsvurderinger i området. Det ble påvist kvikkleire i grunnen, og man konkluderte med at sikkerheten med hensyn til eventuelle nye utglidninger ikke var tilfredsstillende. NVE utførte sikringsarbeidet 2000-2003. Det ble brukt kokosmatter, som førte til rask etablering av vegetasjon på erosjonssikringen.

Vurdering

Tiltaket er et av de første store kvikkleireprosjektene i Sør-Norge. Estetisk utforming er vektlagt og området er gjort tilgjengelig for rekreasjon og fritidsbruk. Herreelva er et vernet vassdrag.

Arkiv:

Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 9307, 9687

Lenker

Kulturminner i vassdrag kan lastes ned fra Museumsordningens sider

Les mer om kulturminner hos Telemark fylkeskommune

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s