Ukens kulturminne

Dalsfos dam

Dammen ligger sør for vannet Nedre Toke, i øvre del av Kragerøvassdraget. Den inngår i Dalsfos kraftverk fra 1907, det øverste og eldste av fem kraftverk i vassdraget. Dammen ble bygget i perioden 1900-1903.

_DSF0489
Dalsfos dam. Foto: Unn Yilmaz, NVE.

Det er en massivdam i betong med begge sider forblendet med utkilt bruddstein. Største høyde på dammen er 17 meter og samlet kronelengde er 102 meter. Dammen har inntil 2012 hatt overløp med nålestengsel som del av flomavledningen. Lengden av denne delen er 65 meter. Nåledammen ble brukt fram til 1994, da det ble bygget ny hydraulisk tappeluke på østsiden av dammen. Opprinnelig var det anlagt en tømmerrenne ved siden av inntaket. Denne ble erstattet med en tømmertunnel i 1955. Opprinnelig tømmerinntak ble erstattet med flomluke overbygget med et lukehus. På damkrona står i tillegg til lukehuset to små rødmalte hus. Det ene for oppbevaring av manøvreringsutstyr til nåleløpet. Fløtingen i vassdraget pågikk fram til 1972. Det andre huset er vassdragets siste vedlikeholdte fløtningsbu. Et ålekar for fangst av ål er anlagt nedenfor dammen. Fanget ål fraktes i dag nedstrøms Kammerfoss kraftverk, det nederste kraftverket i vassdraget. Dammen ved Dalsfos er for tiden (2013) under ombygging. Hele dammen må sikres mot glidning og velting. I ombyggingen inngår også å støpe igjen nålestengslet. Den nye betongen skal forblendes nedstrøms med bruddstein tilnærmet den originale utførelsen. Eier har i 2011 besørget en kulturminnefaglig dokumentasjon av dammen. Her inngår en film om kraftverket og nåledammen, der manøvreringen av nålestengsel blir demonstrert.

helena260509 044
Dammen før fjerning av nålestengsel. Foto: Helena Nynäs, NVE.

Vurdering

Som damtype er dam Dalsfos spesiell med hensyn til nåleløpet. Til tross for at dette nå fjernes, er dammen som del av en større helhet et stilfullt og flott byggverk. Den representerer den tidlige epoken med dambygging for kraftverk. Den står som et kraftfullt innslag i landskapet og er en forutsetning for kraftverket Dalsfos, som er vurdert å være et nasjonalt bevaringsverdig kulturminne. Dalsfos kraftverk foreslås fredet i Statkrafts landsverneplan. I forslaget inngår fredning av kraftstasjonsbygningen, et lukehus, rørgaten og de to små husene på damkrona.

Damkrone-DSCN1312 Foto NVE s 17
Damkrona med nålestengsel. Foto: NVE.

Kilder

Stensby, Kjell Erik & Moe, Margrethe (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006.

Høvås, Elisabeth & Nynäs, Helena (2010): Landsverneplan Statkraft 2010. NVE oppdragsrapport A 4/2010. Forslag utarbeidet av NVE for Statkraft

Lenker

Dammer som kulturminner

Les mer om kulturminner hos Telemark fylkeskommune

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s