Ukens kulturminne

Gorningen dam

Dammen ligger i sydenden av innsjøen Gorningen i Siljanvassdraget i Telemark. Vassdraget har vært brukt i forbindelse med skogsdrift i mange århundrer. På 1700- og 1800-tallet var dette den største og viktigste dammen i forbindelse med tømmerfløtningen til Farriseidet og sagbrukene i distriktet.

IMG_2310
Gorningen dam med tømmerrenne. Foto: Helena Nynäs, NVE.

Dammen var også sentral for Moholt Jernverk som var i drift 1731-1867. Lokalhistoriske kilder forteller at det ble anlagt en stor tømmerkistedam ved Gorningen i 1737. Denne ble tatt av stor flom i 1749. Den eksisterende dammen ble anlagt av selskapet Treschow-Fritzøe som reguleringsdam til kraftverket Kiste i 1916-18. Dammen er en massiv betongdam med huggen bruddstein. På sitt høyeste er den ni meter, og den er 204 meter lang. Dammen har fire nåleløp, bjelkestengsel og et tømmerløp. I nærområdet ligger en damstue, et båthus samt skådammer og en tømmerrenne nedstrøms dammen. Dagens tømmerrenne ble bygd i 1953, og siste tømmerstokken gikk her i 1969. Dammen ble oppgradert i 1991. Tømmerløpet i dammen er stengt og renna er i forfall. Damstua og båthuset ved Gorningen ble restaurert av Siljan historielag i 2002-2008, og husene er i bruk av lokale lag og foreninger. Det er kjørevei over dammen med rekkverk på begge sider. Området er rikt på både arkeologiske og teknisk-industrielle kulturminner, og er et mye benyttet friluftsområde. Cirka en kilometer nedenfor dammen ligger Kistebrua, en steinhvelvbru fra 1915, og kraftstasjonen Kiste fra samme tidsrom. Siljanvassdraget er et vernet vassdrag siden 1973.

Telemark - Gorningen - stort - Helena Nynäs - NVE
Foto: Helena Nynäs, NVE.

Vurdering

Gorningen er en god representant for solide dammer fra tidlig 1900, opprinnelig brukt til fløtning og senere til kraftproduksjon. Dammen er intakt og i god stand. Den inngår som del av et høyt verdsatt landskap og kulturmiljø, hyppig brukt til ulike lokale arrangementer. Området har en sammensatt og bred historie, og er lett tilgjengelig. Innsatsen for å ta vare på, formidle og bruke stedet er stor. Området er rikt på kulturminner relatert til vassdragsbruk.

IMG_2314
Foto: Helena Nynäs. NVE.

Kilder  

Bakken, Asbjørn (1969): Siljan bygdehistorie

Solem, Arne (red.) (1954): Norske kraftverker bind I. Utgiver: Teknisk Ukeblad

Lenker

Dammer som kulturminner

Les mer om kulturminner hos Telemark fylkeskommune

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s