Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Saksenvikselv

Saksenvikselv ligger 3-4 km øst for kommunesenteret Rognan og har sitt utløp i Saltdalsfjorden. På en 600 m strekning opp fra fjorden ligger flere forbygninger fra ulike perioder. Forbygningene kan sees på som ett anlegg og omfatter både flom og erosjonssikringstiltak.

«Opprensking og forbygging etter flomskade i Saksenvikelv». Tegning: NVE.

På høyre side av elva, ovenfor jernbanen, er elva erosjonssikret. I front av vanntunnelen, som går under jernbanelinjen, ligger et mindre flomverk bygd i trappetrinnsmur. Fra utløpet på vanntunnelen og ned til fjorden er elva erosjonssikret på begge sider. Nedenfor er også deler av muren bygd som trappetrinnsmur, men noe slakere enn ovenfor tunnelen. Nederst i elva er det bygd celleterskler. Anlegget beskytter jernbane, E6, høyspent- og vannforsyningsanlegg.

Etter flom i 1922 ble det påført skader langs elvekanten. Det ble da foreslått å forbygge venstre side med to strekninger samt en strekning på høyre side i en samlet lengde på 400 m. Hensikten var å beskytte jordbruksområder mot erosjon. I 1941 ble området igjen rammet av flom. Forbygningene ble ødelagt, og elva tok nytt løp. Samme år ble det planlagt syv delstrekninger samt opprenskning i elveløpet. Det ble foreslått å bruke kuppel- og kampestein fra elva sammen med sprengt stein. Som tetning i bakkant av forbygningene ble ”bruddmeler” foreslått.

Forbygningene ble utført i 1941-1943 i regi av jernbanen, og under tysk kontroll. Jernbanen bygde på samme tid en vanntunnel på høyre side som i dag går under jernbanelinjen. I 2000 ble området rammet av en høstflom som gjorde stor skade langs elva. Det gamle erosjons- og flomsikringsanlegget ble gjenoppbygd og reparert. Strekningen som er best bevart, ligger på høyre side nedenfor jernbanen. I planen fra 1941 beskrives denne strekningen slik:

”Bruddstrekningen K-L foreslås sikret ved en 65 m lang forbygningsmur av sprengt stein i gjennomsnittlig tykkelse 0,5 m og videreføring i 120 meters lengde nedover til M som sperreverk av kuppelstein fra elveleiet supplert med sprengt stein… Arbeidet med sperreverket L-M og rydding av elveleiet på denne strekningen sattes i gang straks etter skadeflommen og ble gjort ferdig for omtrent en halvdels vedkommende innen frosten i høst satte en stopper for det videre arbeid”.

Vurdering

Arbeidene under annen verdenskrig sies å delvis ha blitt utført av krigsfanger. Dette gir anlegget en sterk symbolverdi. Det er også et krigsmuseum i nærheten. De gamle delene av anlegget er ombygd etter flere flomskader, men noe er fortsatt bevart. Anlegget har dermed lang kontinuitet.

Arkiv:

Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 1897, 2074, 9690

Lenker

Kulturminner i vassdrag

Les mer om kulturminner hos Nordland fylkeskommune

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s