Oppsummering av seminar om temaplaner og dokumentasjon 17.november 2015, Hamar

17. november i høst ble det avholdt et seminar på Region øst sine lokaler i Hamar der 11 fylkeskommuner, Riksantikvaren, og 3 museer var representert. Målet med seminaret var å formidle innholdet i våre fire temaplaner, erfaringsutveksling om temaet dokumentasjon, utfordringer knyttet til bevaring av vannkraftens kulturminner og å sikre et godt fremtidig samarbeid med fylkeskommunene. Vi i NVEs Museumsordning takker for et inspirerende seminar og er godt fornøyd med innsiktsfulle foredrag og engasjerte diskusjoner.

 

Vi er litt sent ute, men her er noen oppsummerende refleksjoner etter dagen:

Samarbeid mellom NVE og fylkeskommunene er nødvendig for et helhetlig syn på ivaretakelse av sektorens kulturminner. Vi utfyller hverandre når det gjelder kunnskap og virkemidler. Dette blir også viktig i arbeidet med revidering av utvalget i temaplanene – se planene i sammenheng, med mer vekt på kulturmiljøer, kontekst og samfunnsaspekter.

NVE må tydeliggjøre muligheter og begrensninger for fylkeskommuner og kommuner når det kommer til ivaretakelse av sektorens kulturminner. Hva er realistisk, for eksempel mht dammer og sikkerhetskrav. Hva legger NVE i begrepet at en dam er særlig bevaringsverdig når den likevel må rives? Hvordan skal fylkeskommuner forholde seg til dette?  

NVEs fire temaplaner og utvalgskriteriene for disse ble diskutert. Den videre prosessen for temaplanene er å slå de sammen til en Kulturminneplan som redegjør for lover, føringer og NVEs virkemidler. Videre er det behov for en revidering av utvalget. Planene kan brukes som et verktøy i kulturminneforvaltningen, men må ikke ansees som en endelig liste. Anlegg som ikke står i planene kan også være bevaringsverdige. For at de overnevnte punktene skal la seg gjennomføre er det viktig at temaplanene er tilgjengelig digitalt og er søkbare. Vern av kulturminner innenfor denne sektoren må sees i en helhetlig kontekst der samfunnsperspektiv og miljøet rundt er like viktig som selve anleggene.

NVE har søkt om FOU-midler og fått vedtatt et treårig  hovedprosjekt som skal utvikle en standard for dokumentasjon og digital registrering av sektorens kulturminner. I et slikt arbeid er det naturlig å involvere fylkeskommunene.

NVEs Museumsordning viste fram hvordan kartbasert formidling kan være en god måte å formidle kulturminner på, spesielt store tekniske og industrielle anlegg. Kultur- og naturreiseprosjektets bruk av åpne data og kartfestet informasjon vil være inspirasjon til NVEs formidling av kulturminner i tiden fremover.

kultur og naturreise

Vi gleder oss til videre samarbeid! Noen av presentasjonene finnes under:

Arlen Bidne_ sfk_identiet lagt i røyr

Helena Nynäs – temaplaner bakrgrunn og ambisjonsnivå

Unn Yilmaz FOU dokumentasjon av sektorens kulturminner

Slettvåg og Snekkenes digitalt landskap_formidling km

Ulf I Gustavsson, RA, TIK med fokus på vannkraft

Program seminar Hamar 17.november:

Vassdrags- og energisektorens kulturminner – Temaplaner og dokumentasjon

Registrering: 09:30-10:30
Foredragsholder Tittel
Siri Slettvåg, seksjonsleder NVE Velkommen
Helena Nynäs, NVE «Temaplaner for vassdrag- og energisektorens kulturminner – bakgrunn og ambisjonsnivå»
Kjell Erik Stensby, NVE «Temaplanen Kulturminner i norsk kraftproduksjon og vannkraftutbyggingen i Norge –teknologisk utvikling»
Sissel Riibe, Akershus fylkeskommune, prosjektleder «Kraftoverføringens kulturminner» «Kraftoverføringens kulturminner»
Spørsmål/diskusjon
12:15 – 13:15 LUNSJ
Ulf Gustavsson, Riksantikvaren «Tekniske og industrielle kulturminner med fokus på vannkraft»
Unn Yilmaz, NVE «FOU dokumentasjonsprosjekt: arkivmessig bevaring av sektorens kulturminner»
Spørsmål/diskusjon
Arlen Bidne, Sogn og Fjordane fylkeskommune «Identitet lagt i røyr – kraftanlegga i Høyanger»
15:00-15:20 PAUSE
Yvonne Fernmar Willumsen, Vest-Agder fylkeskommune «Flerbuedammer med kulturminneverdi. Dokumentasjon av dammene Nåvatn I og III.»
Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum «Dokumentasjon og formidling av oljesektorens kulturminner»
Siri Slettvåg og Christine Snekkenes, NVE «Digitalt landskap – formidling av kulturminner»
16:30 Avslutning v/Per Einar Faugli, NVE

 Mer: Flere foredrag fra seminaret vil bli lagt inn fortløpende.

 

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s