NVE på Digitalt museum!

digmus.png

 

NVEs historiske bildemateriale er nå tilgjengelig på Digitalt Museum! Nå er vi i godt selskap blant Norges ledende museer og samlinger, og tilgjengeliggjør fotografier fra våre samlinger for alle interesserte.

Materialet som nå tilgjengeliggjøres er fra vassdrags- og energihistorien som NVE har et særskilt sektoransvar for. Fra hydrologiske gjenstander til store kraftstasjoner. Fra breforskning til elvestrekninger. Fra dramatiske flombilder til kraftlinjer. Samlet vil dette gi et bilde av Norges nyere historie som ikke er presentert tidligere. Fotografiene som legges ut vil ha en liberal lisens som åpner for gjenbruk i høy oppløsning. Vi håper på berikelse av våre data gjennom gjenbruk, tilbakemeldinger fra engasjerte brukere og historier knyttet til NVEs ansvarsfelt.

 

Flom 1940, Støren
Foto: Rekved fra flommen ved hus ca 350m syd for Støren stasjon. Flom Gaula 1940, NVE.

 

Vi bryter ned kunnskapssiloene!

I NVE ønsker seksjon for Arkiv, bibliotek og Museumsordning å bryte ned kunnskapssiloene ved å dele informasjon og data på nasjonale databaser. Slik vil NVEs historie og arkivmateriale gjøres tilgjengelig for alle som er interessert og vi vil være på vei mot en mer samlet informasjonsforvaltning. I offentlig sektor i dag er det stort fokus på delingskultur og åpne data. Vi ser at informasjon og data finnes på mange forskjellige databaser, som ofte ikke snakker sammen til tross for at de samlet sett utfyller hverandre. Flere delprosjekter i seksjonen, inkludert deltagelsen på Digitalt museum, er en del av et større prosjekt om å løfte data opp i den nasjonale infrastrukturen og demokratisere tilgangen til informasjon i offentlig sektor. Vi vil rive ned kunnskapssiloene, samle ulike datakilder og formidle dette ut til offentligheten!

 

Pågående prosjekter

NVE har i 2016 blitt invitert til å bli 2-årige piloter for Difi og Riksarkivets satsning eInnsyn og eArkiv. eInnsyn vil gi automatisk publisering av offentlige dokumenter og forenkle saksbehandling knyttet til innsynsbegjæringer i NVE. eArkiv har som mål å forenkle og automatisere avlevering av arkivmateriale til Riksarkivet. Dette vil kunne gi store kostnadsbesparinger i fremtiden og bedre den offentlige tilgangen til arkivdata.

 

Skjerka dam
Foto: Skjerka dam, Mandalselv. Vest-Agder elektrisitetsverk. NVE

 

NVEs Museumsordning har utarbeidet fire temaplaner som viser et utvalg av nasjonalt bevaringsverdige kulturminner i vassdrags- og energisektoren. Disse kulturminnene er langt på vei lagt inn i Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge – Askeladden. Videre arbeides det med å legge inn bilder og lage formidlingsvennlige tekster om disse kulturminnene til Kulturminnesøk, en formidlingsportal basert på data fra Askeladden. Kulturminnesøk kommer i en ny versjon i løpet av 2016.

Gjennom NVEs FOU-midler har Museumsordningen blitt tildelt midler for et tre-årlig prosjekt «Dokumentasjon av sektorens kulturminner» Målet med prosjektet er å forenkle NVEs saksbehandling av sektorens kulturminner og bedre forutsigbarheten for anleggseiere. Gjennom prosjektet vil det bli utarbeidet dokumentasjonspiloter. Der et anlegg må bygges om eller rives, ønsker NVE dokumentasjon av anlegget. Denne dokumentasjonen skal ligge offentlig tilgjengelig og formidles gjennom åpne digitale kanaler, slik at andre kan gjenbruke informasjonen.

Bjølvovassdraget. Fra anlegget.
Foto: Bjølvo kraftanlegg. Hardanger. NVE

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s