Ukens kulturminne – Filtreringskolbe

Ukens kulturminne er en filtreringskolbe for måling av sedimenttransport eller slamtransport. Denne ble benyttet på alle NVEs målestasjoner for sedimenttransport og er antagelig fra mellom 1968-1985. Noen som vet noe mer om bruken av denne?

filtreringskolbe sedimentNVE-M29-h136
NVEs gjenstandssamling. FIltreringskolbe til sedimenttransport

 

I Tiden går -vannet består (Aars og Østrem, 1995), Nevnes det at  sedimenttransportundersøkelser ble utført i størst grad på 70-tallet i tilknytning til breundersøkelser. I forbindelse med kraftutbygging var det særlig to ting som var av interesse, nemlig slitasje på installasjoner i vannveien og mulig gjenslamming av magasiner. Det ble primært målt mengde transportert materiale i bre-elvene og NVE fikk dermed en unik datasamling som gjorde seg bemerket også internasjonalt.

«Studier av bre- elvenes slamtransport kan gi opplysninger som kan brukes for å svare på mange ulike sporsmål. For vitenskapsmannen kan data om breenes erosjon og landskap sformende effekt være av interesse. For ingeniörene er det viktig å få vite hvor meget slam bre-vannet inneholder, fordi slammet kan skape tekniske problemer i overforing s system og magasiner. Spesielt viktig kan det være å få rede på mengden av grovt materiale ved breer der sub-glasiale vanninntak planlegges. Her vil mengder av grus og sand snart hindre vannets passasje hvis man ikke lager et sedimentasjonskammer. For dimensjoneringen av dette er kunnskap om bre-elvenes transport av faste partikler av vital interesse.»

Utdrag fra O.Kjeldsen, G. Östrem og H.C. Olsen, Materialtransportundersökelser i Norske bre-elver 1974, Rapport nr. 3-75, Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling Oslo:1975.

Kilder:

O.Kjeldsen, G. Östrem og H.C. Olsen, Materialtransportundersökelser i Norske bre-elver 1974, Rapport nr. 3-75, Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling Oslo:1975.

Øystein Aars og Gunnar Østrem, red. Tiden går – vannet består: Hydrologisk avdeling gjennom hundre år, 1895-1995. Meddelelse nr. 86, hydrologisk avdeling. Oslo:1995.

Gi en tilbakemelding

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s