Om Museumsordningen

Museumsordningen i Norges vassdrags- og energidirektoratet ble opprettet permanent fra og med 2003. Denne type organisering ble valgt i stedet for å etablere et nytt museum. Den bygger på et langsiktig samarbeid med relevante museer, Riksantikvaren og Abm-utvikling.

Til Museumsordningen hører også to hovedsamarbeidspartnerne. De inngår i vårt museumsnettverk.

De, Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, danner basis for museumsnettverket.

Hva gjør Museumsordningen?

Formålet er å dokumentere, systematisere og formidle historie tilknyttet norsk energi- og vannressursforvaltning, samt å bidra til å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien.

NVEs Museumsordning arbeider med å:

 • opprette samarbeid med museer landet rundt og dermed oppnå et landsdekkende perspektiv. For tiden utvikles dette gjennom aktuelle prosjekter.
 • prioritere formidling med særlig vekt på barn og unge.
 • utarbeide temaplaner relatert til vassdrags- og energisektorens kulturminner.
 • tilgjengliggjøre NVEs historiske materiale
Hvordan er vi organisert?

Internt i NVE er vi tilknyttet Administrasjonsavdelingen som ledes av avdelingsdirektør Gunn Oland og tilknyttet seksjonen for Arkiv, bibliotek og museumsordning som ledes av seksjonssjef Rune Dahl.

Gunn Oland, Avdelingsdirektør
tlf. 22 95 92 22
epost: gol@nve.no

Rune Dahl, Seksjonssjef
tlf. 22 95 90 65
epost: rda@nve.no

  

Kontaktpersoner i Museumsordningen:

 • Kari Ansnes, arkivrådgiver
  tlf 22 95 91 96
  epost: kar@nve.no

 

 • Per Einar Faugli, fag leder
  tlf. 22 95 90 85 / 95179829
  epost: pef@nve.no

 

 • Tove Nedrelid, museumskoordinator
  tlf. 22 95 94 63
  epost: tne@nve.no

 

 • Helena Nynäs, kulturminnerådgiver
  tlf. 22 95 92 97
  epost: hmn@nve.no
Reklamer