Arkiv

AvsnittbildeNVEs lange historie har satt spor også i form av atskillige hyllemetre med dokumenter, som i sin tur danner arkiver. Arkivene inneholder kopibøker, journaler og saksarkiver, men også serier med kart, tegninger og fotografier. Saksarkivene er de som best speiler NVEs virksomhet gjennom tidene.

For å gjøre søkingen i disse arkivene lettere, pågår det stadig et arbeid med å skape orden og oversikt i det arkivverdige historiske materialet. Materialet ordnes og registreres for å bli tilgjengelig.

For å få ryddige og oversiktlige arkiver kreves en systematisk og grundig registrering av arkivmassen.

Reklamer