Alle innlegg av Christine Snekkenes

Ukens kulturminne håndkolorerte tegninger fra Storstraumen sluse

Ukens kulturminne er to håndkolorerte tegninger av Storstraumen sluse i Bygland kommune. Den første er «Croquis af Storstrømmen og den 1868 – 1869 opførte Sluse – Bygland i Sætersdalen». Plantegningen ble laget etter arbeidsbestyrer Georg S. Vedeler i 1870.

Plankart over Storstraumen sluse i Otra, Bygland i Setesdal
Håndkolorert tegning, skannet av Riksarkivet. Kanalvesenet og vassdragsvesenets arkiv.

 

Den andre er tegnet etter avdelingsingeniør Gotfr. Sætersmoen, 1899. «Project til Skjærm ved Storstrømmen Sluse i Otteraaen». Skjermen er steinfylt og synes av tegningen fra 1870 å skulle skille elveløpet fra slusekanalen.

Tegning av tømmerskjerm ved Storstraumen sluse, Otra
Håndkolorert tegning, skannet av Riksarkivet. Kanalvesenet og Vassdragsvesenets arkiv

1800-tallet blir gjerne kalt kanalbyggingen storhetstid, da det ble bygget kanaler i forbindelse med båttransport og tømmerfløting. I 1854 ble det vedtatt at staten skulle delta i kanalbyggingene, noe som sikret utvidelse av Kanalvesenet. Til tross for at den første jernbanestrekningen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpne i 1853, ble det utført flere storstilte kanalarbeider i Norge fra 1850-årene og frem til 1892. Telemarkskanalen – et kulturminne NVE gir årlige vedlikeholdsmidler til, ble bygget mellom 1854 og 1892. Etter dette er det ikke bygget større kanaler for transport og det er kun utført vedlikeholdsarbeider i kanalene (NVE, 2010:22).

Storstraumen ligger i Otravassdraget i Bygland kommune i Aust-Agder. Stedet er en naturlig barriere mellom øvre del (Åraksfjorden) og nedre del av Byglandsfjorden og et av de trangeste punktene i hele elveløpet.Fra gammelt av var Byglandsfjorden mye lavere enn Åraksfjorden. For å sikre båttrafikken mellom de to delene av fjorden ble det anlagt sluse ved Storstraumen. (lest: 22.03.2017: https://no.wikipedia.org/wiki/Storstraumen)

NVE har flere eldre foto fra reparasjoner og vedlikehold av slusen ved Storstraumen. Selve slusen ble bygget i 1869.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Kilder:

Anders Aarøe Mømb, Helena Nynäs og Tharan Fergus, 2010. Kulturminner i vassdrag; Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. Oslo: NVE-rapp: 8-2010.

Wikipedia, opplastet: 22.03.2017. https://no.wikipedia.org/wiki/Storstraumen

https://digitaltmuseum.no/021016390335/storstraumen-dam-og-sluser

 

 

Ukens kulturminne: nivellerkikkert

Ukens kulturminne fra gjenstandssamlingen er utstyr til nivellering. Nivellering regnes som den nøyaktigste form for høydemåling. I forhold til et felles horisontalt nivå bestemmes høydeforskjellen mellom to eller flere punkter, hvor man ønsker å kjenne absolutte eller relative høyder. Som med flere av gjenstandene i samlingen vår vet vi ikke så mange detaljer om opprinnelse, eller bruk, men vi vet at gjenstanden antagelig ble anvendt på begynnelsen av 1900-tallet.

nivelleringsinstrumentnivelleringsutstyr-2

Nivellerkikkerten, eller teodolitt som den også kalles, ligger forsvarlig plassert i en trekasse med lærrem, som gjorde det enkelt å ta utstyret med seg i felt. Hver del har sin egen tilmålte plass i trekassen og må legges helt riktig for å kunne lukke lokket. På lokket er det også skrevet inn «Ulsberg», som kan være navn på brukeren av utstyret, eller området Ulsberg. Et tilhørende stativ finnes også i samlingen.

Nivellerkikkerten er lakkert i sort metall med messingdetaljer. Den har påmontert en libelle på toppen. Merke fra produsent er ikke lesbart. Blant NVEs samling av nivellerkikkerter, teodolitter og annet oppmålingsutstyr, virker Wild Heerbrugg fra Sveits å være den best representere utenlandske produsenten. Foruten dette merket har NVE også nivellerutstyr fra Sigurd Baalsrud, Gundersen & Løken og Zeiss.

Vassdragsnivellement ble utført fra midten av 1800-tallet, men ofte i privat regi, frem til en mer systematisk nivellering av norske vassdrag i 1907 utført av Hydrologisk avdeling i NVE. Den første samlede oversikt ble utgitt i 1921, som igjen ble samlet under en serie kalt «Eldre vassdragsnivellementer» i 1925. Denne serien gir en god oversikt over fallforholdene i vassdragene. I nyere tid er vassdragene blitt presisjonsnivellert og nivellementene opptegnet på nytt (Aars og Østrem, 1996).

Bildene under gir et innblikk i hvordan denne type feltarbeid ble gjennomført og dokumentert.

Vastsfjorden
«Skargårdhagen, Søndre». Nivellering. Foto: 08.07.1926, NVEs arkiv
Topp første foss i Olmhuselv
«ca 1 km fra Opdalselv». Nivellering. Foto: 08.09.1920, NVEs arkiv

 

Vi vet som sagt lite eller ingenting om flere av gjenstandene i samlingen vår og tar gjerne i  mot kommentarer, rettelser eller råd fra erfarne fagfolk på emnet.

Kilder:

Øystein Aars og Gunnar Østrem (1996). Tiden går – vannet består: Hydrologisk avdeling gjennom 100 år – 1895-1995.

Sømod, Thorbjørn. (2009, 14. februar). Nivellering. I Store norske leksikon. Hentet 23. februar 2017 fra https://snl.no/nivellering

Ukens kulturminne – postkort fra Niagara Falls

Ukens kulturminne er en kuriosa i vår samling. En av seksjonens engasjerte samlere kjøpte en gang dette postkortet på auksjon og har nå donert det til gjenstandssamlingen i Museumsordningen.

0111_001postkort-forside

Postkortet viser bratte is- og snøkledte fjellskrenter ved siden av en bygning koblet til et rør som strekker seg oppover fjellskrenten. Røret kan være den kjente Biddle stairs, en trapp bygget av Nicholas Biddle i 1827 for at turister skulle komme seg ned fjellet. En folkemengde står samlet foran bygningen, og flere mennesker gleder seg over de snødekte skråningene ved å klatre og ake eller stå på ski. Postkortet har påskriften «No.908 Ice Mountain, Niagara Falls.»

På baksiden er kortet stemplet både med det amerikanske flagg, et stempel der det står «Niagara Falls sep 17, 2- PM, IS 09, N.V. og et frimerke der det står «U.S. Postage, one cent» Stempelet antyder at postkortet er fra 1909. Postkortet er produsert av  Nicklis Co.

Frimerket på baksiden er et grønt US. Postage stamp med portrettet av Franklin i sideprofil avbildet i en oval ramme. Frimerket var en del av en serie med frimerker av Washington og Franklin som ble produsert mellom 1908 og 1922.  Mellom 1908 og 1911 ble disse frimerkene spesifikt produsert med olivenblader rundt den ovale rammen, mens frimerkene med bilde av Washington etter 1911 ble produsert med eikeblader. «One cent» er bare fullt stavet ut i eksemplarene som er produsert i 1908, 1909 og 1910. Etter dette brukte man tall for å symbolere hvor mange cent eller dollar frimerket representerte.

Påskriften i løkkeskrift leser: «I start for the “state Fair” at Syracuse on Sat. Wish you were with me. Regards to all. «Etter dette kommer det en hilsen som er vanskeligere å tyde. (kanskje noen av våre lesere klarer det?)

Postkortet er adressert til Mr. Arthur Schweikert, 15 . East End ave. Ny. City

Fremveksten av postkort

Det første produserte postkortet sies å ha blitt produsert i Storbritannia i 1872. I 1889 dukket det også opp postkort som viste Eiffeltårnet i Paris. Postkortindustriens masseproduksjon nådde sitt høydepunkt på  begynnelsen av 1900-tallet, noe som lot seg muliggjøre av den bratte utviklingen av trykkekunsten mot slutten av 1800-tallet. Utover 1900-tallet ble postkort den vanligste måten å sende et minne fra en reise eller opplevelse til venner og kjente. Spesielt eksotifiserende fotografier av mennesker fra britiske og franske kolonier, verdensutstillinger eller nyhetssaker utgjorde hovedtyngden av motiver. Postkortet fra Niagara Falls viser et idyllisk scenario der mennesker samles for å leke i snøen.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Washington-Franklin_Issues oppsøkt: 11.01.2017

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/photography/History-of-Postcards.html oppsøkt: 11.01.2017

Geary, C.M. og V-L. Webb (red.), 1998, Delivering Views: Distant cultures in early postcards, Smithsonian Institution Press: Washington.