Alle innlegg av Stig Storheil

Om Stig Storheil

Fotoarkivar, NVE

Forbygningsarbeider etter raskatastrofen i Verdal – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Forbygning mot Malså
Foto fra NVEs fotoarkiv

Bildet tatt rundt 1900 og viser sikringsarbeider i Helgådalen etter kvikkleireskredet natt til 19. mai 1893 i Verdal. 116 mennesker døde i raset, og ut fra en samlet befolkning på 250 i det berørte området, kan man tenke seg størrelsen på katastrofen. Det var raskt behov for forebyggende tiltak i tillegg til oppryddingen. Et av tiltakene var tørrmuren som ble satt opp langs Malsåa for å hindre elven i å oversvømme jordbruksområdet sørover. Dette kan man lese mer om på NVEs websider. (https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/vassdragstekniske-anlegg/forbygning-mot-flom-og-erosjon-i-malsaa/)

1. mai-tog Tunhovd 1918 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Utsnitt av bilde. Foto: Ukjent
Foto: Ukjent

«Tunhovds Anlægsarbeider Forening» går her i 1. mai-tog i 1918 under byggingen av Tunhovddammen i Buskerud. Foreningen ble stiftet 26.01.1915 og hovedfanen hadde også påskrevet parolen «8. timers arbeidsdag. Leve socialismen». Banneret bak hadde antikrigsparoler, da den brutale verdenskrigen fortsatt raste i Europa. Arbeidet med å lage Tunhovddammen startet etter det ble gitt konsesjon til regulering av Tunhovdfjorden i 1914, så arbeiderne var raskt ute med å organisere seg. Dammen sto ferdig i 1920 og skulle sørge for vann til turbinene ved Nore I, ferdig i 1928.

 

Frakt av 160 tonns transformator – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Tor Skjervagen/NVE
Foto: Tor Skjervagen/NVE

Bildene er fra Frognerstranda i Oslo i juni 1966 og viser lossingen av en 160 tonns transformator som var laget ved National Industri ved Brakerøya i Drammen. National Industri var det som i dag er ABB Transformator og har historie med produksjon av elektroteknisk utstyr fra 1917. Transformatoren er en av to som skulle til Oslo Lysverkers stasjon på Furuset.

Vestkraft var et da ganske nytt fartøy som NVE/Statkraftverkene brukte til slike spesialoppdrag, men også til ledningsmontasjer over og under fjorder. I tillegg ser vi det som NVEs internblad Fossekallen kalte «trailer-toget», som med sine 52 hjul var landets da største og som så vidt klarte vekten av transformatoren.

Grunnen til at transporten måtte skje sjøveien var at bruer og underganger på veien mellom Oslo og Drammen gjorde det umulig å kjøre med en slik kjempelast.