Alle innlegg av Stig Storheil

Om Stig Storheil

Fotoarkivar, NVE

Master i bratt terreng, Tokke – glimt fra NVEs fotoarkiv

Master ovenfor Tokke kraftverk
Foto: Ukjent/NVE, begynnelsen av 1960-tallet

Fra Tokke kraftverk i Telemark går det ledninger opp den bratte skrenten til et utendørs koblingsanlegg, og herfra går det ledning mot Rød transformatorstasjon ved Skien. Ved byggingen av disse mastene med fundamenter var det i stor utstrekning benyttet trallebaner.

Sterke krav om en utbygging av Tokkefallene ble fremsatt allerede i 1952, gjennom stortingsmeldingen ”Om utbyggingen av elektrisk kraft”. Den utbyggingen som i første omgang ble vedtatt omfattet Tokke 1 kraftverk ved Dalen i Telemark. Tokkeutbyggingen var i størrelse og kostnader den overlegent største som til da hadde vært planlagt her til lands. Ledningen ble bygget med et rekordhøyt spenningsnivå for sin tid, og var meget viktig for samkjøringen i Sør-Norge.

Les mer om Tokke-utbyggingen her: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftledninger/tokke-rod/.

Skotfoss bruk før og nå – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Skotfoss bruk
Foto: Olav Strand/NVE 1929
Restene av Skotfoss bruk
Foto: Stig Storheil/NVE 2017

De første to bildene er tatt med 88 års mellomrom og viser både et vitalt industrikompleks i full vigør (1929) og rester av industrien som delvis er ruiner, delvis er tatt i bruk med ny virksomhet (2017). Skotfoss bruk ved Skien var et av de største papirfabrikkene i Europa og et eksempel på at industri ble lagt bokstavelig talt oppå kraftkilden, i dette tilfelle Skotfossen der innsjøen Norsjø går over i Farelva. Et etter hvert sviktende marked gjorde at eierne, Union Co. så seg nødt til å legge ned i 1987, etter nesten hundre års virksomhet. I dag er området en del av en 3,7 km lang kultursti som gir en flott inntrykk av lokal industri- og kulturhistorie. Rett over elva ligger Skotfoss kraftverk fra 1953.

 Kilde: Skien kommune

Skotfoss kraftverk
Skotfoss kraftverk. Foto: Stig Storheil/NVE 2017