Alle innlegg av Stig Storheil

Om Stig Storheil

Fotoarkivar, NVE

Nomeland, vakkert elvekraftverk i kulturmiljø – glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Conrad Holteng/NVE 1923

Et typisk og klassisk elvekraftverk fra 1920-årene kan sees i Iveland kommune i Agder, ved elven Otra. Utført i borgstil av den kjente arkitekten Thorvald Astrup ligger Nomeland kraftverk og ruver ved en stor betongdam i Otra. Sammen med boliger, bru og verksted fremstår anlegget som et sammenhengende kulturmiljø, også etter rehabiliteringen av kraftstasjonen i 1992.   

Les mer på https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftverk/nomeland/

Riksvei bygget med stein fra vannkraftutbygging – glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Torleif Hoff/NVE 1966
Foto: Torleif Hoff/NVE 1966

Vannkraftutbygging har hatt mange både negative og positive effekter, litt avhengig av hvem man spør. For kommunenes økonomi kan et av de mer hyggelige aspektene være skatteinntekter og reguleringsavgifter, men også arbeidsplasser og infrastruktur. Tydal i Trøndelag så en utbredt satsning på vannkraften i etterkrigsårene. En av utbyggingene var Heggsetfoss kraftverk i Neavassdraget som sto ferdig i 1962.  Riksvei 705 fra Selbu til Tydal ble da vesentlig utbedret med stein fra anleggsarbeidet på Heggsetfoss. Bildene viser deler av denne veien, langs Nea.

Tekstkilder:

Knut Ove Hillestad: Landskapsforming. NVE 1989

Arbeidets rett 28. april 1967

Ringedalsfossen i fritt fall – glimt fra NVEs fotoarkiv

Ringedalsfossen, Tyssedal 1965. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE

Ringedals – eller Skjeggedalsfossen like ved Trolltunga i nåværende Ullensvang kommune var i mange år en litt bortgjemt attraksjon for de få som kunne komme seg til innerst i Ringedalsvannet for å oppleve de flotte vannfallene der. AS Tyssefaldene kjøpte tidlig opp rettighetene til Ringedalsfossen, men utbygging som berørte fossene ble ikke aktuelt før Tyssefaldene skulle bygge ut Tysso II kraftverk. Bildet er tatt i oktober 1965, og i 1967 var Ringedalsfossen temmet og lagt i rør.

Tekstkilde: Trolltungaveien.no