Alle innlegg av Unn Yilmaz

Ukens kulturminne

Kraftledningen Hol – Oslo

Kraftledningen fra Hol i Hallingdal til Sogn i Oslo ga hovedstadsområdet etterlengtet kraft i etterkrigstiden, men trasévalget gjennom Nordmarka var samtidig gjenstand for stor folkelig motstand. Mellom 30-40 000 demonstranter på tvers av sosiale og politiske skillelinjer møtte opp på Rådhusplassen den 28. nov 1946, den til da største demonstrasjonen som var avholdt i Norge. Da ledningen ble satt i drift i 1949, var den med sine 187 km og 220 kV både den lengste og den med høyest spenning i landet.

Kraftledning Hol - Oslo. Ved Ullevålseter
Den brede kraftgaten gjennom Nordmarka er velkjent for store deler av hovedstadens befolkning. Her fra området nord for Ullevålseter. Masterekken fra 1949 til venstre i bildet, med masterekken fra 1956 til høyre. Foto: Sissel Riibe, NVE

Les mer på NVEs nettsider

Lenker

Kraftoverføringens kulturminner

Kulturminner i Buskerud og Oslo

Artikkel om Hol 1 på NVEs nettsider

Ukens kulturminne

Sillongen dam

Sillongen dam fra 1906 har vært brukt til vannforsyning for Østre Toten kommune mellom 1930-tallet fram til 1992. Tjernet har vært demt opp allerede før 1900, men da i forbindelse med møllebruk i Kverndalen. I 1909 ble det gjort forsøk med å produsere elektrisitet i Kverndalen, men driften viste seg etter kort tid ulønnsom og ble nedlagt. Dammen er av de eldre jordfyllingsdammer, og utmerker seg ved at den har vært del av drikkevannsforsyningen i Østre Toten i en 60 års periode. Etter 1992 er dammen kun i bruk for å holde vannspeilet i Sillongen, der bading og fiske er populært.

Dammen er av de eldre jordfyllingsdammer, og utmerker seg ved at den har vært del av drikkevannsforsyningen i Østre Toten i en 60 års periode. Den utgjør ikke et markant innslag i terrenget, men fremstår nærmest som en del av kulturlandskapet. Dammen, tjernet Sillongen og de nærliggende tjernene forteller historie om mindre vassdrag og bruken av dem til flere formål på indre Østlandet. Objekt nr. 75 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Sillongen. Foto: Helena Nynäs, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Oppland

 

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom i Orkla ved Rikstadøyen.

Orkla er sterkt forbygd på strekningen Berkåk – Orkanger med et flomverk som beskytter jordbruksområdene innenfor. Det steinkledde flomverket på elvemelen er 1740 m langt. Skader etter en storflom i 1940 la grunnlaget for forbygningen som ble utført i 1945-52, forlenget og reparert på 60-tallet, og til slutt erstattet mellom 1971-74. Anlegget er tidstypisk for de store midt-norske vassdrag i 1960-1970-årene.

Orkla - Joar Skauge - NVE
Orkla. Foto: Joar Skauge, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Sør-Trøndelag