Kategoriarkiv: Annet

Turifoss kraftverk – glimt fra NVEs fotoarkiv

Turifoss kraftstasjon
Foto: Nils Gamnes/NVE 1925

Stjørdalsvassdraget i Trøndelag er til dels sterkt regulert, særlig i den øvre delen. Utbyggingen startet med et enkelt anlegg ved Nustadfossen i 1888. 10 år etter kom man skikkelig i gang med flere kraftstasjoner, blant andre Turifoss, som lå ved selve Stjørdalselva i Meråker. Turifoss ble bygget i årene 1907 – 1908 med tre aggregater. Grunnen til at anlegget ble bygget var for å skaffe strøm til vaskeri og taubaner i forbindelse med gruvedriften ved AS Meraker Gruber. De gamle kraftstasjonene ble etter 1994 erstattet med nye anlegg, og stasjonen ble revet noen år etter.

Kilder:

Bygdebok for Meråker, bind 2 1987: Samhold og strid.

Ola Hjulstad: Småkraftverk i Nord-Trøndelag NTE 1986

Lars Evan Pettersson/NVE: Flomberegning for Stjørdalselva, Dokument nr 13, 2003

Vakre maskiner? – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Tokke II
Foto: Odd Sundelius, Statens Filmsentral/NVEs fotoarkiv. Tokke II 1966

Bildet av en operatør som kjører styreorganet for en spjeldventil viser litt av den særegne estetikken ved kraftverksinteriører og store maskiner. Fotografiet er tatt av Statens Filmsentrals fotograf Odd Sundelius, som sto for mange industrifoto av høy teknisk og estetisk kvalitet på 1960-tallet. Dyktige fotografer gjør oss i stand til å se hverdagslige objekter på en ny måte.

Bildet er fra Vinje kraftverk, som var det andre hovedkraftverk i utbyggingen av de store Tokke-anleggene.

Gardskraft på Gullbråfoss – Glimt frå NVEs fotoarkiv

Gullbråfoss
Foto: Nils Gamnes, NVE 1946

Små, private kraftverk som dekte små bygder eller berre ein gard vart meir og meir vanlege utover 1900-talet. Dette kallas gards- eller grendeverk og forsyner eit avgrensa tal einingar innanfor lågspent nett.

I Eksingedalen i Vaksdal kommune utnytta gardane på Gullbrå og Ekse at elva Ekso danna ein foss. Frå åra 1924 til 1927 blei dette gardskraftverket bygd, for 20 år seinare og utvidast med ny generator og turbin. Biletet er frå 1946 og viser óg den gamle røyrgata. I 1956 fekk gardane straum frå BKK.  Skjult av kraftverksbygnaden står eit kvernhus, noko som kan indikera at man lenge har nytta fossens kraft her nord i indre Hordaland.

 

Kilder: Vaksdal Bygdebok band IV, 1987