Kategoriarkiv: Annet

Mardalsfossen – 50 år siden Mardøla-aksjonen. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Mardalsfossen
Mardalsfossen 1951. Foto: Aksel Wennberg/NVE

10 år før Alta-aksjonen fikk den såkalte Mardøla-aksjonen i 1970 stor nasjonal oppmerksomhet. Naturvernorganisasjoner og enkeltpersoner satte opp teltleir i juli i protest mot planene om å overføre vann fra elva Mardøla fra Eikesdalen til Grytten kraftverk i Romsdal. Selv om denne første bruken av sivil ulydighet i naturvernsammenheng ikke førte til at selve utbyggingen ble stoppet, fikk den konsekvenser for hvilken form naturvernarbeidet fikk i tiårene etter, med flere og hyppigere aksjoner. Sammen med motstanden mot kraftutbygging i Aurland fikk Mardøla også konsekvenser for den første Verneplan for vassdrag, som kom i 1973.

Mardalsfossen, som vi ser på bildet fra 1951, ble et viktig symbol på motstanden mot utbygging. Før reguleringen var Søndre Mardalsfoss Norges nest høyeste, med et fall på 705 m. Fortsatt slippes fossen fri hvert år mellom 20. juni og 20. august.

Kilder:

SNL

Wikipedia

Eie, Faugli, Aabel: Elver og vann. Vern av Norske vassdrag. Grøndahl Dreyer 1996

Brøyt – legendarisk gravemaskin i NVE

Steinbrudd, Solør ca 1961
Brøyt X2, Solør ca 1961. Foto: Bård Andersen/NVE

Brødrene Søyland på Jæren satte i 1951 i gang produksjon av gravemaskiner som skulle få en sentral rolle i NVEs anleggsvirksomhet. Spesielt den første modellen på hjul, Brøyt X2, var populær. Det ble produsert hele 2140 eksemplarer av den. X2 var en rundt svingende maskin på stålhjul. Hjulene var det ikke drift på, så maskinføreren måtte bruke skuffen til å trekke gravemaskinen fremover.

På det meste hadde NVE vel 50 Brøyt-maskiner som ble mest brukt i anlegg og forbygningsarbeid. En av maskinkjørerne i NVE forteller om en 1972-modell Brøyt som kjørte 20 000 timer før den ble skiftet ut i 1986. Dette var tunge, men praktiske og solide maskiner. Som en NVE’er sa: « …man blir ikke maskinfører før man har kjørt en gammeldags Brøyt»

Brøyt gravemaskin M23
Brøyt X2B med forlenger. Lier 1974. Foto: NVE

 

Kilder:

Wikipedia

Tove Nedrelid: NVE i det 20. århundre. NVE-rapport 54 2016

Utfordrende anleggsvei – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Anleggsvei.
Foto: Knut Ove Hillestad/NVE

Norge opplever akkurat nå en vår med store mengder snø i fjellet. Våren på fjellet kan uansett by på problemer med å komme seg frem.

Anleggsveien knyttet til Siso kraftverk var sikkert utfordring nok for svære dumpere og lastebiler. Den lille Ford Taunusen var kanskje ikke rett kjøretøy i vårløysinga i slutten av mai 1968.

Siso kraftverk i Sørfold, Nordland, satte det første aggregatet i drift nettopp dette året. Her kan du lese mer om kraftverket: https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/vannkraftdatabase/vannkraftverk/?id=366