Kategoriarkiv: Annet

Forbygningsarbeider etter raskatastrofen i Verdal – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Forbygning mot Malså
Foto fra NVEs fotoarkiv

Bildet tatt rundt 1900 og viser sikringsarbeider i Helgådalen etter kvikkleireskredet natt til 19. mai 1893 i Verdal. 116 mennesker døde i raset, og ut fra en samlet befolkning på 250 i det berørte området, kan man tenke seg størrelsen på katastrofen. Det var raskt behov for forebyggende tiltak i tillegg til oppryddingen. Et av tiltakene var tørrmuren som ble satt opp langs Malsåa for å hindre elven i å oversvømme jordbruksområdet sørover. Dette kan man lese mer om på NVEs websider. (https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/vassdragstekniske-anlegg/forbygning-mot-flom-og-erosjon-i-malsaa/)

Frakt av 160 tonns transformator – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Tor Skjervagen/NVE
Foto: Tor Skjervagen/NVE

Bildene er fra Frognerstranda i Oslo i juni 1966 og viser lossingen av en 160 tonns transformator som var laget ved National Industri ved Brakerøya i Drammen. National Industri var det som i dag er ABB Transformator og har historie med produksjon av elektroteknisk utstyr fra 1917. Transformatoren er en av to som skulle til Oslo Lysverkers stasjon på Furuset.

Vestkraft var et da ganske nytt fartøy som NVE/Statkraftverkene brukte til slike spesialoppdrag, men også til ledningsmontasjer over og under fjorder. I tillegg ser vi det som NVEs internblad Fossekallen kalte «trailer-toget», som med sine 52 hjul var landets da største og som så vidt klarte vekten av transformatoren.

Grunnen til at transporten måtte skje sjøveien var at bruer og underganger på veien mellom Oslo og Drammen gjorde det umulig å kjøre med en slik kjempelast.

 

Utedoen ved «Gjennomtrekksbua» – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Nils Haakensen/NVE 3. juli 1973

NVE ved Breseksjonen har foretatt målinger på norske isbreer siden begynnelsen av 1960-tallet, og i starten bodde man i telt før det ble satt opp små trekanthytter på breene. Her kunne hydrologer og assistenter bo i noenlunde komfort mens man utførte arbeidet. Sanitærforholdene var i beste fall primitive, men man klagde ikke. I stedet gjorde man det beste ut av det man hadde og var flinke til å bruke humor for å lette en til dels hard arbeidshverdag. Denne utedoen med tvetydig påskrift sto ved den såkalte «Gjennomtrekkbua» på Vestre Memurubre i Jotunheimen.