Kategoriarkiv: Månedens Bilde

Elvekraftanlegg anno 1916 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Fotograf Trygve Bakke, NVEs fotoarkiv (Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkiv)
Fotograf Trygve Bakke, NVEs fotoarkiv (Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkiv)

AS Skollenborg i Sande (tidligere Sande tresliperi) kjøpte fallrettighetene i Gravenfossen i Numedalslågen i 1910. i 1912 ble kraftverket satt i drift og leverte strøm til Vestfolds befolkning. Gravenfoss var et utpreget elvekraftanlegg, hvor energiproduksjonen er avhengig av vannføringen. De to kraftverkene Labro og Gravenfoss ble erstattet av Skollenborg kraftverk i 1983.

Bildet viser deler av damkonstruksjonen med tømmerrenne.  Et anlegg for sin tid, før større energibehov stilte krav til mer omfattende utbygginger.

Månedens bilde – Juli

I august 1982 pågikk forbygningsarbeider i Lom kommune i Oppland. Elva som renner forbi anlegget er Sula.

Bildet er et av over 3000 dias fra VF (Vassdragsdirektoratets forbygningsavdeling). Første bildet i samlingen er fra Balestrand og tatt 1967. Det siste bildet er tatt 1998 og viser terskler i Mistra, Hedmark. Til samlingen fins et register og derfor er det fullt mulig å finne ut av hva bildene forestiller.

Forbygningsarbeider i Lom kommune i OpplandForbygninger som kulturminner kan man lese mer om i:

”Kulturminner i vassdrag. Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak” (2010). Du finner boka her.

 

Bildet er hentet fra: Vassdragsdirektoratet, VF-dias. Nr 1647

Månedens bilde – Juni

UkjentMannen på bildet ser stolt og fornøyd ut. Han står foran en stabel med fylte konvolutter flankert av en målestav. Demonstrativt har han lagt sin hånd over hele haugen. At bildet er tatt i NVE-huset ser vi på de karakteristiske vinduskarmene. Men hva prøver bildet å fortelle oss? Det er ikke godt å vite! Bildet har ingen opplysninger knyttet til seg. Det er synd da det er både et hyggelig og morsomt foto. Hva skal vi med slike bilder? Kaste dem? Skal vi legge ned tid og krefter på å spore opp informasjonen? Det er et tankekors at et bilde som er så pass nytt allerede har gått i glemmeboka. For at dette ikke skal skje med våre nyere bilder er oppfordringen til alle ”NVE-fotografer”: skriv ned bildeinformasjonen fortest mulig! Tenk på at uten informasjon blir bildet verdiløst.

(Etter litt etterforskning vet vi at mannen på bildet hter Ole Schjøtt Osmo og var knyttet til Hydrologisk avdeling.)

Bildet er hentet fra: en eske i arkivet med blandende foto.
Bildet er digitalt retusjert og beskåret.