Kategoriarkiv: Arkiv

Glimt fra NVEs fotoarkiv: Svend Foyns hvalfangststasjon, Vadsø

Foto: Charles Rabot 1884
Foto: Charles Rabot 1884

Den franske geografen, breforskeren og oppdageren Charles Rabot gjorde i 1880 og 1890-årene flere reiser i Nordområdene. Rabot er også kjent for å ha førstegangsbesteget en rekke topper på Nordkalotten, for eksempel Kebnekaise i 1883. Han har fått oppkalt flere steder i polare strøk etter seg, som Rabot-breene både i Okstindene og ved Kebnekaise, den franske basen i Ny-Ålesund og Rabot-øya i Antarktis.

Charles Rabot fotograferte flittig på disse reisene, som del av dokumentasjonen av arbeidet han gjorde. På Digitalt Museum ligger alle bildene som NVE i sin tid fikk etter Rabot. (http://digitaltmuseum.no/search?owner_filter=NVE&query=rabot)

Bildet viser Svend Foyns hvalfangststasjon ved Vadsø i 1884. Foyn er kjent som den som utviklet industriell hvalfangst i Norge, og i Finnmark ble dette ytterligere utprøvd med granatharpuner. Til Vadsø kom Foyn i 1864, og året bildet ble tatt ble Foyns fabrikker i byen nedlagt.

Flørlitrappene – fra arbeidsplass til turløype

Foto: NVEs Damtilsyn 1920
Foto: NVEs Damtilsyn 1920

I 1915 begynte byggingen av Flørli kraftstasjon ved Lysefjorden, Rogaland. Ved oppstarten i 1918 fremsto anlegget både elegant og spektakulært, med en harmonisk kraftverksbygning i art noveau-stil og en tilhørende bratt rørgate 1600 meter opp fjellsiden. Det planlagte smelteverket, som skulle nyte godt av strømmen, ble ikke noe av. Stavanger Elektrisitetsverk overtok derfor driften etter hvert, noe som sikret Stavanger stabil og tilstrekkelig elektrisitet i mellomkrigstiden.
Som vi ser av bildene: trappene var tidligere helt nødvendige for å få tilgang til rørgaten, for eksempel ved rørbruddet i 1920.
I dag ligger den nye kraftstasjonen inne i fjellet og den lange tretrappen er nå restaurert og byr på en skikkelig utfordring opp 4444 trappetrinn. Stavanger Turistforening har beskrevet turforslaget på Ut.no.

Kilder:
NVE: Kraftoverføringens kulturminner 2010

Flørli kraftstasjon under bygging. Foto: NVEs Damtilsyn
Flørli kraftstasjon under bygging. Foto: NVEs Damtilsyn

Kulturlandskap før og nå – ved Holmen mølle, Austmarka

Brødbølelv
Inntaksdam for Holmen sag og mølle 1923. Foto: NVE/Joakim M. J. Wik
Brødbølelv ved Holmen mølle
Samme sted 2016. Foto: NVE/Stig Storheil

NVEs museumsordning vil fremover vise eksempler på bilder vi har tatt fra samme ståsted som eldre fotografier. Det første bildet, fra 1923, viser inntaksdammen ved Holmen sag og mølle, Austmarka i Hedmark. Et åpent og vakkert kulturlandskap der man lett får oversikt over hus og landskapsstrukturer. Et bilde tatt 93 år etter gir et helt annet inntrykk. Fra omtrent samme ståsted ser man verken dam, mølle, andre hus eller vei. Forandringen er total, og vegetasjonen har overtatt fullstendig. En ting er at det ikke er lett for NVEs utskremte fotograf å finne hvor det originale bildet ble tatt fra, mer tankevekkende er årsakene til disse forandringene. Færre beitedyr i utmark og et varmere klima har nok bidratt i stor grad.

Les gjerne mer om Holmen mølles lange historie hos Austmarka Historielag

Fotografen Oskar Puschmann ved Institutt for Bioøkonomi har en stor samling av refoto, der han ofte tar utgangspunkt i bilder fra de kjente eldre landskapsfotografene som Wilse og Lindahl. Et spennende prosjekt som er til stor inspirasjon.