Kategoriarkiv: Generelt

TELEMARKSKANALEN JUBILERER!

Første mai 2011 startet Telemarkskanalen sitt 150-årsjubileum. Da ble den første strekningen fra Skien til Nordsjø åpnet, og det var all grunn til å feire at transportmulighetene innover i Telemark var betydelig forbedret. Ikke minst var uttak og fløting av tømmer med dette gjort adskillig enklere og med langt mindre skader fra steinrike fossefall. Kanalen bedret imidlertid reisemulighetene for alle.

Kanaliseringen av vassdraget ble vedtatt i 1854, samtidig med åpningen av Norges første jernbanestrekning fra Kristiania til Eidsvold. Planleggingen hadde foregått i mange år med bl.a. kanaleksperten Engebret Soot som konsulent. Vår første kanaldirektør, Aleksander Józef Waligórski (1846-1848) var svært opptatt av kanalprosjektene i Telemark og Skiens-området helt fra han i 1841 begynte som assistent for kanal- og havnedirektør Barth Johnson. Ved åpningen var Christian S. B. Røyem konstituert kanaldirektør. Johan Tullin Thams, som året etter erstattet Røyem, ble Telemarkskanalens første bestyrer (1862-1873). Alle kanaldirektørene var ingeniøroffiserer med solid utdannelse og praksis. I det hele tatt: Norges ledende tekniske kompetanse hadde bidratt inn i dette svære prosjektet.

I all ettertid har kanalen vært en viktig transportåre, både av tømmer fra skogene, brynestein fra Eidsborg (stor eksportvare helt fra vikingtid) og andre varer. Etter at fløtningen opphørte i 2006 har turistene fått råde så å si alene. Vedlikeholdsbehovet har bare økt, og i 2008 besluttet Regjeringen å bidra med summer som monner. Fra Olje- og energidepartementet fikk NVE i oppgave å behandle søknader og å tildele støtte. NVEs Museumsordning har vært saksbehandler, og har tildelt til sammen 14,25 mill. kr. til reparasjoner og vedlikeholdsarbeider i Telemarkskanalen i de fire årene 2008-2011. Også kommende slekter skal kunne glede seg over opplevelsen av et fantastisk flott og teknologisk komplisert system for reise innover og oppover i landet vårt!

Eit teknisk eventyr i fjellheimen

Vi skal nå ta et lite tilbakeblikk til det glade 60-tall – Storhetstiden for ledningsbygging i Norge.

Vi åpner hardanger folkeblad fra 22. mars 1966, og leser om byggingen av ledningen fra Blåfalli i Sunnhordland til Dale i Hordaland, blant annet med fjordspennene tvers over Hardangerfjorden, alt under overskriften «Eit teknisk eventyr i fjellheimen».

Artikkelen byr på en spennende og godt skrevet historie om ledningsbygging i utfordrende terreng. Et lite avsnitt er viet spørsmålet om visuelle konsekvenser, men det konkluderes ganske raskt med at fjellheimen fortsatt vil gi både hvile og naturopplevelser samtidig som kraften strømmer gjennom kablene.

Som konklusjon kan vi nok si at det er liten tvil om at tidene og strømningene i samfunnet forandrer seg…

Med ønske om en god uke fra NVEs Museumsordning

Hvordan is i vassdrag dannes

Randi Pytte Asvall er aktuell med rapporten «Hvordan is i vassdrag dannes», som beskriver isprosesser i elver, innsjøer og reguleringsmagasin.

Rapporten «Hvordan is i vassdrag dannes» kan lastes ned og leses i sin helhet ved å følge denne lenken til NVEs nettsider.

Randi Pytte Asvall har jobbet i NVE i mer enn 40 år, frem til juni 2009. Hun var Norges første kvinnelige glasiolog og har blant annet blitt hedret med Kongens fortjenestemedalje.