Kategoriarkiv: Kulturminner

Ukens kulturminne

Isdammen, Sør-Varanger

Saging og uttak av is fra dammen ble startet i begynnelsen av 1930-årene for å forsyne fiskemottaket i Bugøynes. Det tilhørende ishuset, som nå er revet, kunne romme ca 2000 isblokker. Blokkene, som veide 250 kg hver, ble vanligvis tatt ut i februar. Fra ishuset ble isblokkene fraktet med båt til Bugøynes, og til fiskebruket i Revøysund. Etter 1963 gikk fiskebruket i Bugøynes over til å ta ”kunstis” fra isanlegget i Vardø. Dammer konstruert til formål isproduksjon i fiskerinæringen er en sjeldenhet blant norske dammer.

kart
Isdammens beliggenhet vest for Bugøynes. Kart: NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Finnmark

Ukens kulturminne

Kanalisering av Søya

Søya i Surnadal er kanalisert for å sikre mot flom og erosjon. Anlegget sto ferdig i 1989 og er det største kanaliserings- og senkningsprosjektet i Midt-Norge. Kanaliseringen har sikret store jordbruks- og bosetningsarealer mot flom, men var svært omstridt på grunn av stram linjeføring og fordi Søya ble vernet i 1973. Anlegget forteller om konflikten mellom vassdragsvern og flomsikring.

Kanalisert ca 5 km på 80-tallet
Søya er kanalisert over ca 5 km. Foto: Einar Sæterbø, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Møre og Romsdal

Maskinestetikk i kraftverkshallene

 

Interiør. Maskinsal. Herlandfoss kraftverk
NVEs fotoarkiv. Ukjent fotograf – Herlandfoss, Hordaland.

 

Når man betrakter ulike bilder av maskinhaller fra begynnelsen av 1900-tallet, kan man ikke slippe tanken om at det er noe vakkert og kraftfullt over de lange rekkene med store svarte maskiner på et blankpolert, mønstret flisegulv. Maskinene står ruvende på podier som skulpturer i de lange, lyse maskinhaller, høyt under taket og med lys fallende inn fra vinduene – nesten som et kirkerom.

Fortsett å lese Maskinestetikk i kraftverkshallene