Kategoriarkiv: Dammer

Ukens kulturminne

Isdammen, Sør-Varanger

Saging og uttak av is fra dammen ble startet i begynnelsen av 1930-årene for å forsyne fiskemottaket i Bugøynes. Det tilhørende ishuset, som nå er revet, kunne romme ca 2000 isblokker. Blokkene, som veide 250 kg hver, ble vanligvis tatt ut i februar. Fra ishuset ble isblokkene fraktet med båt til Bugøynes, og til fiskebruket i Revøysund. Etter 1963 gikk fiskebruket i Bugøynes over til å ta ”kunstis” fra isanlegget i Vardø. Dammer konstruert til formål isproduksjon i fiskerinæringen er en sjeldenhet blant norske dammer.

kart
Isdammens beliggenhet vest for Bugøynes. Kart: NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Finnmark

Ukens kulturminne

Kongens dam

Ukens kulturminne er Kongens dam i Herre i Telemark. Murdammen sto ferdig i 1903, og erstattet en eldre tredam. Navnet ”Kongens Dam” sies å komme av at området etter reformasjonen (1537) ble overført fra Gimsøy Kloster til kongen. Dammer i Herreelva har regulert vannet i over 500 år fra de tidligste sagbruk og kverner til blygruver, jernverksdrift, cellulosefabrikk og til dagens vannforsyning i Bamble kommune. Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft.

Dammer i Herreelva har regulert vannet i over 500 år fra de tidligste sagbruk og kverner til blygruver, jernverksdrift, cellulosefabrikk og til dagens vannforsyning i Bamble kommune. Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft, og har derfor stor vassdragshistorisk fortellerverdi. Den fint utformede og solide murdammen er et av få fysiske spor etter virksomhetene med utgangspunkt i Herreelva. Herreelva er et vernet vassdrag siden 1973. Området har i kommuneplanen status som LNF-område. Samlet sett gjør alle disse momenter Kongens dam til et viktig kulturminne i nasjonalt perspektiv. Objekt nr. 59 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Kongens dam, med rør til kraftverket som drev Bamble Cellulosefabrikk mellom 1907-1978. Foto: Dag Norum, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Telemark

Ukens kulturminne

Sillongen dam

Sillongen dam fra 1906 har vært brukt til vannforsyning for Østre Toten kommune mellom 1930-tallet fram til 1992. Tjernet har vært demt opp allerede før 1900, men da i forbindelse med møllebruk i Kverndalen. I 1909 ble det gjort forsøk med å produsere elektrisitet i Kverndalen, men driften viste seg etter kort tid ulønnsom og ble nedlagt. Dammen er av de eldre jordfyllingsdammer, og utmerker seg ved at den har vært del av drikkevannsforsyningen i Østre Toten i en 60 års periode. Etter 1992 er dammen kun i bruk for å holde vannspeilet i Sillongen, der bading og fiske er populært.

Dammen er av de eldre jordfyllingsdammer, og utmerker seg ved at den har vært del av drikkevannsforsyningen i Østre Toten i en 60 års periode. Den utgjør ikke et markant innslag i terrenget, men fremstår nærmest som en del av kulturlandskapet. Dammen, tjernet Sillongen og de nærliggende tjernene forteller historie om mindre vassdrag og bruken av dem til flere formål på indre Østlandet. Objekt nr. 75 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Sillongen. Foto: Helena Nynäs, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Oppland