Kategoriarkiv: Kraftoverføring

Ukens kulturminne

Kraftledningen Hol – Oslo

Kraftledningen fra Hol i Hallingdal til Sogn i Oslo ga hovedstadsområdet etterlengtet kraft i etterkrigstiden, men trasévalget gjennom Nordmarka var samtidig gjenstand for stor folkelig motstand. Mellom 30-40 000 demonstranter på tvers av sosiale og politiske skillelinjer møtte opp på Rådhusplassen den 28. nov 1946, den til da største demonstrasjonen som var avholdt i Norge. Da ledningen ble satt i drift i 1949, var den med sine 187 km og 220 kV både den lengste og den med høyest spenning i landet.

Kraftledning Hol - Oslo. Ved Ullevålseter
Den brede kraftgaten gjennom Nordmarka er velkjent for store deler av hovedstadens befolkning. Her fra området nord for Ullevålseter. Masterekken fra 1949 til venstre i bildet, med masterekken fra 1956 til høyre. Foto: Sissel Riibe, NVE

Les mer på NVEs nettsider

Lenker

Kraftoverføringens kulturminner

Kulturminner i Buskerud og Oslo

Artikkel om Hol 1 på NVEs nettsider

Ukens kulturminne

Smestad transformatorstasjon

Smestad transformatorstasjon er en institusjon i norsk kraftforsyning. Det var overføringene til hovedstaden fra Rjukan og Nore i henholdsvis 1922 og 1928 som dannet grunnlaget for etableringen av Smestad. Idriftsettelsen av stasjonen markerer et tidsskille innen samkjøring og systemintegrasjon i norsk kraftoverføring. Elektrisitetsverkene i det sentrale Østlandsområdet ble nå sterkt integrert i et sammenhengende overføringssystem. Anlegget består i dag av arkitektonisk påkostede bygninger – fra flere ulike epoker – som sammen danner et unikt kraftoverføringshistorisk miljø.

Smestad Transformatorstasjon
Smestad Transformatorstasjon. Foto: Sissel Riibe, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kraftoverføringens kulturminner

Kulturminner i Oslo

Ukens kulturminne

Kraftledningen Boris Gleb-Kirkenes

Kraftledningen representerer et unikt kraft- og industrisamarbeid mellom øst og vest, midt under den kalde krigen. Ledningen ble bygget som en konsekvens av akutt kraftmangel i området, og anleggsarbeidet ble derfor utført i rekordtempo. Fra kontrakten om kraftutveksling ble underskrevet tok det i underkant av tre måneder før ledningen stod klar til prøvedrift.

kart
Kart som viser ledningstraseen fra Kirkenes til Boris Gleb. Kart: NVE.

Les hele artikkelen på NVEs nye nettsider!

Se også foto fra Boris Gleb fra NVEs fotosamling på Digitalt Museum. Bildene er tatt av Charles Rabot i 1884.

Andre lenker

Kraftoverføringens kulturminner

Kulturminner i Finnmark fylkeskommune