Kategoriarkiv: Kraftoverføring

Arkitektene overtar kraftstasjonene – Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862-1927)

En gang i måneden fremover kommer vi til å belyse ulike arkitekter som har jobbet mer eller mindre med å tegne kraftverk i løpet av sin karriere. Fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag er det blitt tegnet flere flotte, monumentale, nyskapende, tidsrepresentative eller spesielle kraftstasjonsbygninger som i dag regnes som kulturminner.

Vi starter med Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862-1927). Han var arkitekten ved det som regnes som den første arkitekttegnede kraftstasjonen, Hammeren kraftverk i Maridalen i Oslo. Kraftstasjonen ble bygget i 1900, rundt den tiden kunsthistoriker Ivar E. Stav beskriver som arkitektenes inntog i arbeidet med kraftstasjoner.

1899 hammeren, ukjent, oslo byarkiv oslo lysverker

Foto: Hammeren kraftverk, 1898, Oslo Byarkiv/Oslo Lysverker.

Fortsett å lese Arkitektene overtar kraftstasjonene – Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862-1927)

Ukens kulturminne

Moholt transformatorstasjon

Da Trondhjems Elektrisitetsverk (TEV) bygget Løkaunet kraftstasjon ved Hyttefossen i Nidelva i 1926, økte selskapets energitilførsel med nær 60 prosent. Det økte også behovet for nedtransformering og fordeling av strøm, og man valgte å bygge Moholt transformatorstasjon i enden av ledningen fra Hyttefossen/Løkaunet. Stasjonen er meget godt vedlikeholdt og fortsatt i full drift.

Moholt Transformatorstasjon
Moholt Transformatorstasjon. Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Kraftledningen Hasle – Borgvik

I dag er 420 kV normalt spenningsnivå ved nye utbygginger i sentralnettet. Da ledningen mellom Hasle i Østfold og Borgvik i Sverige ble satt i drift i 1963, var denne imidlertid med klar margin Norges første på dette spenningsnivået. Dette var også Østlandets første kraftforbindelse med utlandet.

Ledningen østover mot Sverige
Fra Hasle transformatorstasjon går ledningen Hasle–Borgvik østover mot Sverige. Hasle–Borgvik til venstre i bildet. Til høyre ser vi ledningen Hasle–Halden fra 1979. Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne