Kategoriarkiv: Vassdragstekniske kulturminner

Ukens kulturminne

Kanalisering av Søya

Søya i Surnadal er kanalisert for å sikre mot flom og erosjon. Anlegget sto ferdig i 1989 og er det største kanaliserings- og senkningsprosjektet i Midt-Norge. Kanaliseringen har sikret store jordbruks- og bosetningsarealer mot flom, men var svært omstridt på grunn av stram linjeføring og fordi Søya ble vernet i 1973. Anlegget forteller om konflikten mellom vassdragsvern og flomsikring.

Kanalisert ca 5 km på 80-tallet
Søya er kanalisert over ca 5 km. Foto: Einar Sæterbø, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Møre og Romsdal

Ukens kulturminne – Songarør

Nå som sensommeren og varmen slår innover oss er det ingenting bedre enn å skrive et blogginnlegg om snø! Eller nærmere bestemt hydrologisk avdelings arbeid med snømåling på bre.

Ukens kulturminne er en snømåler, eller rettere sagt et «songarør». Denne vet vi svært lite om når det gjelder tidspunkt for bruk og produksjon, men vi vet at den er svært representativ for NVEs virksomhet. Snømåling og snøtaksering er en viktig del av Hydrologisk avdelings arbeid. Snødypet måles ved hjelp av en sonde, og snøens tetthet for å se hvor mye vann som er i snøen, måles med et såkalt «Songarør», som vist på bildet over og under. Røret har en skarp egg nederst som presses ned gjennom snødekket og blir fylt med snø. Deretter veies røret med innhold med en bismervekt. For kraftprodusenter er det viktig med oversikt over snømagasinet ved slutten av vinteren for å kunne benytte smeltevannet optimalt. Hydrologisk avdeling har derfor utført en rekke målinger for kraftverk.

Fortsett å lese Ukens kulturminne – Songarør

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom i Orkla ved Rikstadøyen.

Orkla er sterkt forbygd på strekningen Berkåk – Orkanger med et flomverk som beskytter jordbruksområdene innenfor. Det steinkledde flomverket på elvemelen er 1740 m langt. Skader etter en storflom i 1940 la grunnlaget for forbygningen som ble utført i 1945-52, forlenget og reparert på 60-tallet, og til slutt erstattet mellom 1971-74. Anlegget er tidstypisk for de store midt-norske vassdrag i 1960-1970-årene.

Orkla - Joar Skauge - NVE
Orkla. Foto: Joar Skauge, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Sør-Trøndelag