Kategoriarkiv: Vassdragstekniske kulturminner

Ukens kulturminne

Balgaardkanalen

Den 19. mai 1893 gikk Verdalsraset, et av de største kvikkleireskredene i Norges historie, hvor 112 mennesker omkom. Etter raset ble det gjort svært mange arbeider for å forhindre ytterligere skader langs Verdalselva. Balgaardkanalen er ett av disse arbeidene. Kanalen ble opprinnelig bygd som en senkningskanal, med gjennomstikk gjennom to nes, for å hindre erosjon i de krappeste svingene. Gjennomstikk som erosjonssikringsmetode var typisk for slutten av 1800-tallet.

NVE, Torger Wisth 2008
Balgaardkanalen. Foto: Torger Wisth, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Helgådalen, Verdal. Bildet tatt rundt 1900 og viser sikringsarbeider etter raskatastrofen i 1893.
Helgådalen, Verdal. Bildet tatt rundt 1900 og viser sikringsarbeider etter raskatastrofen i 1893. Foto: NVEs fotoarkiv.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Nord-Trøndelag

Ukens kulturminne

Forbygninger mot flom i Rena ved Østamyrene

Elva Rena er flomsikret og kanalisert over en strekning på 12 km for å gjøre myrarealer dyrkbare. På denne strekningen var arealene umulige å dyrke på grunn av stadig oversvømmelse. De første planene for tørrlegging av disse områdene ble lagt frem i 1877, men ble ikke utført. Flomsikringen sto ferdig i 1985. De flomsikrede arealer utgjør omtrent en tredjedel av jordbruksarealet i Rendalen kommune.

Rena - NVE
Fra arbeidene i 1984. Foto: NVE.

Les mer på NVEs nettsider!

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Hedmark

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Manndalselva ved Steinlien

Manndalselva renner gjennom Manndalen som ligger mellom Skibotndalen og Kåfjorddalen. Elva renner ut i Kåfjorden ved Løkvoll. Manndalselva er blant de vassdragene i Nord-Norge som har store flom- og erosjonssikringsanlegg. Ved Steinlien, 1,8 km sør for Løkvoll, er det bygd et terrassert sikringsanlegg som både gir erosjons- og flomsikring. Anlegget er 250 m langt, og bygd av liten stein. Anlegget beskytter jordbruksområder. Deler av det eldre anlegget er intakt.

Gunnar Kriatiansen - NVE
Manndalselva. Foto: Gunnar Kristiansen, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne