Kategoriarkiv: Museum

Ukens kulturminne

Ukens kulturminne er håndkolorerte plankart fra siste del av 1800-tallet. De to kartene viser planene før og etter regulering i Hallandsfoss i Valle, i elva Otra.

Bildetekst kart 1: «Otteraaens Sænkning ovenfor Hallandsfos i Valle»
Croquies af Hallandsfos før Reguleringen». Kolorert. Løpet skal sprenges ut og
utvidelsen er målsatt. «I Sætersdal 1869». NVEs arkiv/Riksarkivet.
Kart 2: «Otteraaens Sænkning ovenfor Hallandsfos i Valle». Kolorert tegning.
NVEs arkiv/Riksarkivet.

Otteraaen, det eldre navnet på Otra, var kjent som en villstyring som styrket nedover elveløpet med bulder og brak. Vannstanden kunne stige voldsomt i vår og høst-halvåret og forårsake flom flere steder langs elva.

Hallandsfossen ble sett på som en flaskehals før reguleringen og var ofte kilde at bygda var flomutsatt. Den første kjente reguleringen av fossen  var i 1770-årene og ble utført av den lokale presten og bøndene fra området. På slutten av 1860-tallet ble det imidlertid utført en ny regulering, angivelig initiert av soknepresten Magnus Falkenberg, der en jobbet med å få senket elveløpet.

Hallandsfossen og den gamle Hallandsbrua som kom i 1911 var et populært fotomotiv, spesielt for fotografene Anders Beer Wilse og Axel Lindahl.

 

Hallandsfossen
Foto: Nils Gamnes, 1929. Otra. Hallandsbru. Fra NVEs fotoarkiv

 

 

Kilder:

http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hallandsfossen

Axel, Oftedahl, (1950), Otteraaens brugseierforening gjennom 50 år:1900-1950, Stavanger:Dreyer

Frigjøringsdagen – Norsk vannkraftutbygging i okkupasjonstid

Frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Trondheim Byarkiv
Frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Trondheim Byarkiv

Frigjøringen av Norge betydde økt industriproduksjon, intensivering av kraftutbyggingen og gjenreising av landet. Men hva skjedde med NVE under krigen? Fortsett å lese Frigjøringsdagen – Norsk vannkraftutbygging i okkupasjonstid