Kategoriarkiv: Skred

Tafjord etter katastrofen

Tafjord, fjellraset m.v.
Foto: NVE/Damtilsynet
Tafjord, fjellraset m.v.
Foto: NVE/Damtilsynet

Disse landskapsbildene tatt av NVEs damtilsyn viser bygda Tafjord etter det katastrofale fjellraset i 1934, hvor 3 millioner kubikkmeter stein raste ned i fjorden og flodbølgen tok livet av 40 mennesker. På bildet ser vi det lyse feltet etter raset der fjellblokken Langhammaren løsnet. Vi har ikke datering av bildene, men mangelen på synlige spor etter tsunamien kan indikere at dette er tatt noen år etter selve raset. Et bilde av en tilsynelatende idyllisk bygd, men der fjellet viser tydelige spor etter katastrofen.

Snøskredvarsling og ulykken i Vassdal

For 30 år siden, 5. mars 1986, ble 31 unge soldater og tre beltevogner begravet under snøen under en militærøvelse i Vassdalen, Narvik. Det er den verste ulykken Forsvaret har opplevd i fredstid og ble grunnen til at Forsvaret fikk nye sikkerhetsprosedyrer. Under NATO øvelsen Anchor Express løsnet et flakskred fra fjellet Storeballak. Flere av soldatene kom seg løs, men 16 omkom.

Les den sterkt skildrede historien på: http://www.nrk.no/norge/xl/tilbake-i-vassdalen-30-ar-etter-tragedien-1.12833199

Snøskredutløysing med Daisy Bell
Foto: Odd Are Jensen/NVE. Bildet viser utløsning av snøskred med bruk av Daisy Bell. Forsøket skjedde i Abisko i Kiruna, Sverige.

 

Etter granskningen av ulykken ble det ble skrevet en stor rapport som førte til at Forsvaret satset sterkt på systematisk snøskredkartlegging og -varsling, og det ble innført sikkerhetsprosedyrer som førte til at liknende ulykker er unngått i ettertid. Før 2009 var det ingen statlig etat med ansvar for skredområdet, det ble tildelt NVE fra 1. januar 2009. NVE avdekket behov for varsling av snøskred/jordskredfare og etablerte vinteren 2013 et overvåknings- og varslingssystem for å varsle fare for snøskred.

«Vi ser at bruken av fjellet er i rask endring og frykter at antall ulykker kan øke. Skredfare mot veg og bane forekommer årlig. Samfunnet stiller stadig høyere krav til oppdatert informasjon og skredvarsling er et effektivt tiltak for å bedre samfunnssikkerheten på dette området.»

Lær mer om skred i skredskolen eller hold deg oppdatert på skredvarsling på http://www.varsom.no/

 

snøskredskalaen varsom

Bilde: utsnitt av snøskredskalaen. Hentet fra http://www.varsom.no

Kilder:

http://forskning.no/vitenskapshistorie/2011/05/mye-laere-om-snoskred

http://www.nrk.no/norge/xl/tilbake-i-vassdalen-30-ar-etter-tragedien-1.12833199

http://www.ngi.no/no/Utvalgte-tema/Skred-og-skredfare/Historiske-skred/1986—Vassdalen/

https://no.wikipedia.org/wiki/Vassdal-ulykken

 

 

Ukens kulturminne

Forbygninger mot flom og erosjon i Herreelva ved Herre

Herrevassdraget har utløp til Frierfjorden ved Herre sentrum 16 km nordvest for Brevik langs RV 353. På grunn av ras er 360 m sikret frem til 500 m før utløpet i Frierfjorden. I øvre del av skråningen er det fjernet masser for å redusere faren for nye ras.

Herre - Harald Sakshaug - NVE
Forbygninger i Herreelva. Foto: Harald Sakshaug, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne