Museumsformidling

Museumsordningen er en ny og utradisjonell form for museum. I stedet for å skape ett formidlingssted for sektorens kulturhistorie, er arbeidet organisert som et nettverk. Nettverket er basert på utvalgte museer som sammen dekker alle de aktuelle temaene.

Museumsordningen vil ha base i NVE, mens formidlingen i hovedsak vil foregå i regi av og i samarbeid med disse museene. Nettverket skal sørge for at NVEs museumsordning oppfyller den internasjonale definisjonen på museum. Museumsordningen skal utvikle seg til en «institusjon» som samler inn, bevarer, forsker i og formidler vassdrags- og energisektorens kulturminner i et landsdekkende perspektiv.

Resultatene av Museumsordningens prosjekter vil bli presentert  som undervisningsmateriell, nettutstillinger, artikler og annet.

Reklamer