Hogstad kraftstasjon – glimt fra NVEs fotoarkiv

Hogstad
Til venstre Hogstad kraftstasjon, Siljan i 1933 (Foto: Nils Gamnes/NVE). Til høyre fra 2017 (Foto: Stig Storheil/NVE)
Hogstad rørgate
Til venstre rørgaten fra 1933 (Foto: Nils Gamnes/NVE). Til høyre resten av rørgatetraseen 2017 (Foto: Stig Storheil/NVE)

Hogstad kraftstasjon i Siljan, Telemark ble satt i drift i 1921 og produserer fortsatt 40 GWh. Bildene før og nå viser at tross modernisering og fornying er mange norske kraftverk både interessante kulturminner og funksjonelle industrivirksomheter. På samme tid.

Reklamer

Årlifoss før og nå – kraftkatedralen som forsvant

Årlifoss kraftanlegg
Foto: Olav Skjørten/NVE 1923
Årlifossdammen der den gamle kraftstasjonen sto
Foto: Stig Storheil/NVE 2017

På bildet fra 1923 ser vi et av arkitekt Olaf Nordhagens flotte verk – Årlifoss kraftverk ved Tinnelva nord for Notodden. Nordhagen tegnet bygninger inspirert av katedraler, og noen av de mest sentrale kraftverksbygg i Norge er tegnet av ham. Nevnes kan Vemork og Såheim i Rjukan og Glomfjord kraftstasjon. Årlifoss ble oppført i 1915 og ble erstattet med en ny stasjon på østsiden av elven i 1989. Bildet fra 2017 er tatt omtrent fra samme ståsted som det opprinnelige bildet.

Det er et tap for arkitekturhistorien at dette flotte bygget ble revet på slutten av 1980-tallet. Som trøst kan elementer fra Årlifoss sees i Hauen trafostasjon nord for Porsgrunn. Les mer om Hauen på https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/transformatorstasjoner/hauen/

 

«Nivelløren på 64-årsdagen» Glimt fra NVEs fotoarkiv

Nivelløren på 64-årsdagen
Foto: Ole Aleksandersen/NVE, juli 1948

 

Hedres den som hedres bør… Bildet viser en hverdagsfeiring i felt: Bursdag i et telt ved fjellstua på Øvre Neiden, Sør-Varanger. Bløtkake og en dram (?) er på plass, og det er klart for et kjærkomment avbrekk i arbeidet. Vi vet dessverre ikke navnet på nivelløren, her til venstre, men han representerer en viktig funksjon i NVEs og hydrologiens historie frem til våre dager. Nivellering er i praksis å måle høydeforskjeller ut fra et felles horisontalt nivå. Da bruker man spesielle nivelleringsinstrumenter, tidligere var disse analoge instrumenter med en kombinasjon av kikkert og libelle (vater). Vassdragsnivellement var en viktig del av arbeidet med å måle vannstand ut fra faste vannmerker og dermed beregne vannføring, fallforhold og avløp i vassdragene.