Trening på isklatring Folgefonna – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Trening på tomannsredning fra sprekk med klemknutemetoden
Foto: Arve Tvede/NVE Folgefonna 1968

Å bevege seg på en bre krever stort fokus på sikkerhet. Også NVEs ansatte må vite hva man gjør i kritiske situasjoner. Den største risikoen på isbreer er å falle ned i en sprekk.

På bildet trener breobservatører på tomannsredning fra bresprekk. Her benytter de seg av såkalt klemknute, eller prusik, der et kort, såkalt bremsetau legges rundt klatretauet. Bremsetauet har høy friksjon mot hovedtauet og friksjonen gjør metoden ekstra nyttig i redningssituasjoner.

Klatremetodene og -utstyret har i prinsippet ikke endret seg mye på de rundt 50 årene siden bildet ble tatt.

Isens ødeleggende krefter – glimt fra NVEs fotoarkiv

Isgangen i Stor-Elvdal
Foto: Ole B. Solem/NVE, 29. april 1928

Våren 1928 var isgangen i Glomma spesielt stor i Stor-Elvdal. De voldsomme ismassene tok også med seg store mengder fløtetømmer. Til sammen førte dette til mange utfordringer for den elvenære bebyggelsen, som her ved Viholmen. Flom, sedimentavsetninger og elvebrudd bidro til å forverre situasjonen ytterligere i et område som stadig har kjent elvens krefter opp gjennom årene.

Kilde:

Click to access opvatning1931.pdf

 

 

 

Nea kraftstasjon – nyskapende norsk kraftverksarkitektur. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Nea kraftverk
Nea portalbygg 1962. Foto: NVE

Nea kraftstasjon i trønderkommunen Tydal ble tegnet av den unge arkitekten Helge Ryvarden og sto ferdig i september 1960. Portalbygningen ble på folkemunne kalt «Fosenferja». Den modernistiske, hvitmalte bygningen kan jo minne om en skipsbro.

230 meter under jorden ligger den 90 meter lange stasjonshallen med kontrollrom. Bruken av «rått» fjell bak store glassvegger var i likhet med den hvitmalte portalbygget radikalt for sin tid. Dette kraftverket ble da også laget som et såkalt besøkskraftverk, men ideen ble stoppet av beredskapshensyn. Du kan lese mer om stasjonen her: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftverk/nea/

Nea kraftverk
Maskinsal 1962. Foto: NVE
Nea kraftverk
Kontrollrom 1962. Foto: NVE