Usikret trallebane, Tokkeutbyggingen på 1950-tallet. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Trallebane, Tokke
Foto: Thorleif Hoff/NVE

April 1956 startet et av de største kraftutbyggingsprosjektene i etterkrigstiden. Et nedbørsfelt på over 3000 kvadratkilometer i Telemark ga etter hvert næring til 7 kraftverk, over 10 mil tuneller og 7,5 TwH kraft.

NVE ved Statkraftverkene satt på fallrettighetene til Songavassdraget, og satte i gang et enormt prosjekt med på det meste over 1000 mann på anlegg.

Sikring og helse hadde ikke et like stort fokus på den tiden, og prisen noen måtte betale for fremskrittet var svært høy. Hele 23 liv gikk tapt i løpet av anleggstiden, arbeidere i alderen 16 – 57 år.

Bildet viser en trallebane som ser ut til å mangle en smule på sikkerheten der den går på kanten av et fjellstup med elva langt der nede.

Reklamer

Isskulptur ved Lærdal – lekk rørledning. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Ved Lærdalselva
Foto: Edvigs Kanavin/NVE april 1966

Det såkalte Iskontoret i NVE var på utallige befaringer rundt om i Norge fra det ble opprettet i 1950. Kontorets hovedoppgaver var å kartlegge isforhold og registrering av vanntemperaturer i vassdrag. Jsdannelser, isgang og frostrøyk i forbindelse med vassdragsreguleringer var også blant kontorets oppgaver. Fotografen bak bildet var Edvigs Kanavin, som ledet Iskontoret fra starten og som (ofte sammen med kollega Syver Roen) trålte landet rundt og blant annet tok tusenvis av bilder som vi kan glede oss over i dag.

Trykkrørene som leder vann til turbinene i kraftverk har ikke alltid holdt helt tett, spesielt da de hovedsakelig ble konstruert i tre. Konsekvensene av lekkasjene var spesielt synlige vinterstid og kunne føre til flotte isskulpturer. Slike issvuller kunne imidlertid være skumle, med hensyn til frostsprengning og allmenn sikkerhet, så de ble som regel reparert/skiftet ut ved behov.

 

Luostejok kraftverk – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Luostejok kraftverk
Kraftstasjonen. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE 1972

Høsten 1956 ble Luostejok kraftverk satt i drift. Formålet for Luostejok kraftlag var å forsyne Karasjok og mesteparten av Kistrand kommuner med strøm. Kraftverket benytter fallet «Lailafossen» i elva Luostejokka mellom Gaggavenn og Lakselva. Vannet fra Gaggavann føres gjennom et 640 meter langt trerør og nedenfor inntaket står et 13 meter høyt stigetårn i tre. Selve kraftstasjonen står 70 meter fra elvebredden og yter i dag ca 10 Gwh. Kraftverket med stasjonen fremstår som et tidstypisk og autentisk anlegg fra 1950-tallet.

Luostejok kraftverk
Turbinrør og stigerør med dammen i bakgrunnen. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE 1972