Ringedalsfossen i fritt fall – glimt fra NVEs fotoarkiv

Ringedalsfossen, Tyssedal 1965. Foto: Knut Ove Hillestad/NVE

Ringedals – eller Skjeggedalsfossen like ved Trolltunga i nåværende Ullensvang kommune var i mange år en litt bortgjemt attraksjon for de få som kunne komme seg til innerst i Ringedalsvannet for å oppleve de flotte vannfallene der. AS Tyssefaldene kjøpte tidlig opp rettighetene til Ringedalsfossen, men utbygging som berørte fossene ble ikke aktuelt før Tyssefaldene skulle bygge ut Tysso II kraftverk. Bildet er tatt i oktober 1965, og i 1967 var Ringedalsfossen temmet og lagt i rør.

Tekstkilde: Trolltungaveien.no

Reklame

Trening på isklatring Folgefonna – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Trening på tomannsredning fra sprekk med klemknutemetoden
Foto: Arve Tvede/NVE Folgefonna 1968

Å bevege seg på en bre krever stort fokus på sikkerhet. Også NVEs ansatte må vite hva man gjør i kritiske situasjoner. Den største risikoen på isbreer er å falle ned i en sprekk.

På bildet trener breobservatører på tomannsredning fra bresprekk. Her benytter de seg av såkalt klemknute, eller prusik, der et kort, såkalt bremsetau legges rundt klatretauet. Bremsetauet har høy friksjon mot hovedtauet og friksjonen gjør metoden ekstra nyttig i redningssituasjoner.

Klatremetodene og -utstyret har i prinsippet ikke endret seg mye på de rundt 50 årene siden bildet ble tatt.

Isens ødeleggende krefter – glimt fra NVEs fotoarkiv

Isgangen i Stor-Elvdal
Foto: Ole B. Solem/NVE, 29. april 1928

Våren 1928 var isgangen i Glomma spesielt stor i Stor-Elvdal. De voldsomme ismassene tok også med seg store mengder fløtetømmer. Til sammen førte dette til mange utfordringer for den elvenære bebyggelsen, som her ved Viholmen. Flom, sedimentavsetninger og elvebrudd bidro til å forverre situasjonen ytterligere i et område som stadig har kjent elvens krefter opp gjennom årene.

Kilde:

Klikk for å få tilgang til opvatning1931.pdf