Frakt av 160 tonns transformator – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Tor Skjervagen/NVE
Foto: Tor Skjervagen/NVE

Bildene er fra Frognerstranda i Oslo i juni 1966 og viser lossingen av en 160 tonns transformator som var laget ved National Industri ved Brakerøya i Drammen. National Industri var det som i dag er ABB Transformator og har historie med produksjon av elektroteknisk utstyr fra 1917. Transformatoren er en av to som skulle til Oslo Lysverkers stasjon på Furuset.

Vestkraft var et da ganske nytt fartøy som NVE/Statkraftverkene brukte til slike spesialoppdrag, men også til ledningsmontasjer over og under fjorder. I tillegg ser vi det som NVEs internblad Fossekallen kalte «trailer-toget», som med sine 52 hjul var landets da største og som så vidt klarte vekten av transformatoren.

Grunnen til at transporten måtte skje sjøveien var at bruer og underganger på veien mellom Oslo og Drammen gjorde det umulig å kjøre med en slik kjempelast.

 

Utedoen ved «Gjennomtrekksbua» – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Nils Haakensen/NVE 3. juli 1973

NVE ved Breseksjonen har foretatt målinger på norske isbreer siden begynnelsen av 1960-tallet, og i starten bodde man i telt før det ble satt opp små trekanthytter på breene. Her kunne hydrologer og assistenter bo i noenlunde komfort mens man utførte arbeidet. Sanitærforholdene var i beste fall primitive, men man klagde ikke. I stedet gjorde man det beste ut av det man hadde og var flinke til å bruke humor for å lette en til dels hard arbeidshverdag. Denne utedoen med tvetydig påskrift sto ved den såkalte «Gjennomtrekkbua» på Vestre Memurubre i Jotunheimen.

 

Regnflommen ved Hovin stasjon – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Flom 1940, Hovin
Foto: Olaf Strand/NVE
Flom 1940, Hovin
Foto: Olaf Strand/NVE

Den store flommen i august 1940 rammet områdene rundt Gaula og var resultat av et kraftig regnvær som kom på toppen av en regnfull sommer. Regnet som skylte over Sør-Trøndelag varte i nesten to døgn og en allerede regnmettet mark klarte ikke å absorbere vannmengdene som kom.
Hovin ved Trondheim – Størenbanen er ekstra utsatt ved flom på grunn av at elva Gaula her går i en trang passasje. Det første bildet viser hvor høyt på stasjonsbygningen flommen sto, også i forhold til vannstanden ved en tidligere flom i 1918.

Kilde: Lars Andreas Roald: Flom i Norge. (2013)