Utedoen ved «Gjennomtrekksbua» – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Nils Haakensen/NVE 3. juli 1973

NVE ved Breseksjonen har foretatt målinger på norske isbreer siden begynnelsen av 1960-tallet, og i starten bodde man i telt før det ble satt opp små trekanthytter på breene. Her kunne hydrologer og assistenter bo i noenlunde komfort mens man utførte arbeidet. Sanitærforholdene var i beste fall primitive, men man klagde ikke. I stedet gjorde man det beste ut av det man hadde og var flinke til å bruke humor for å lette en til dels hard arbeidshverdag. Denne utedoen med tvetydig påskrift sto ved den såkalte «Gjennomtrekkbua» på Vestre Memurubre i Jotunheimen.

 

Regnflommen ved Hovin stasjon – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Flom 1940, Hovin
Foto: Olaf Strand/NVE
Flom 1940, Hovin
Foto: Olaf Strand/NVE

Den store flommen i august 1940 rammet områdene rundt Gaula og var resultat av et kraftig regnvær som kom på toppen av en regnfull sommer. Regnet som skylte over Sør-Trøndelag varte i nesten to døgn og en allerede regnmettet mark klarte ikke å absorbere vannmengdene som kom.
Hovin ved Trondheim – Størenbanen er ekstra utsatt ved flom på grunn av at elva Gaula her går i en trang passasje. Det første bildet viser hvor høyt på stasjonsbygningen flommen sto, også i forhold til vannstanden ved en tidligere flom i 1918.

Kilde: Lars Andreas Roald: Flom i Norge. (2013)

Ukens kulturminne håndkolorerte tegninger fra Storstraumen sluse

Ukens kulturminne er to håndkolorerte tegninger av Storstraumen sluse i Bygland kommune. Den første er «Croquis af Storstrømmen og den 1868 – 1869 opførte Sluse – Bygland i Sætersdalen». Plantegningen ble laget etter arbeidsbestyrer Georg S. Vedeler i 1870.

Plankart over Storstraumen sluse i Otra, Bygland i Setesdal
Håndkolorert tegning, skannet av Riksarkivet. Kanalvesenet og vassdragsvesenets arkiv.

 

Den andre er tegnet etter avdelingsingeniør Gotfr. Sætersmoen, 1899. «Project til Skjærm ved Storstrømmen Sluse i Otteraaen». Skjermen er steinfylt og synes av tegningen fra 1870 å skulle skille elveløpet fra slusekanalen.

Tegning av tømmerskjerm ved Storstraumen sluse, Otra
Håndkolorert tegning, skannet av Riksarkivet. Kanalvesenet og Vassdragsvesenets arkiv

1800-tallet blir gjerne kalt kanalbyggingen storhetstid, da det ble bygget kanaler i forbindelse med båttransport og tømmerfløting. I 1854 ble det vedtatt at staten skulle delta i kanalbyggingene, noe som sikret utvidelse av Kanalvesenet. Til tross for at den første jernbanestrekningen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpne i 1853, ble det utført flere storstilte kanalarbeider i Norge fra 1850-årene og frem til 1892. Telemarkskanalen – et kulturminne NVE gir årlige vedlikeholdsmidler til, ble bygget mellom 1854 og 1892. Etter dette er det ikke bygget større kanaler for transport og det er kun utført vedlikeholdsarbeider i kanalene (NVE, 2010:22).

Storstraumen ligger i Otravassdraget i Bygland kommune i Aust-Agder. Stedet er en naturlig barriere mellom øvre del (Åraksfjorden) og nedre del av Byglandsfjorden og et av de trangeste punktene i hele elveløpet.Fra gammelt av var Byglandsfjorden mye lavere enn Åraksfjorden. For å sikre båttrafikken mellom de to delene av fjorden ble det anlagt sluse ved Storstraumen. (lest: 22.03.2017: https://no.wikipedia.org/wiki/Storstraumen)

NVE har flere eldre foto fra reparasjoner og vedlikehold av slusen ved Storstraumen. Selve slusen ble bygget i 1869.

This slideshow requires JavaScript.

Kilder:

Anders Aarøe Mømb, Helena Nynäs og Tharan Fergus, 2010. Kulturminner i vassdrag; Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. Oslo: NVE-rapp: 8-2010.

Wikipedia, opplastet: 22.03.2017. https://no.wikipedia.org/wiki/Storstraumen

https://digitaltmuseum.no/021016390335/storstraumen-dam-og-sluser