Samarbeidsmuseene

Museumsnettverket

Som et alternativ til å etablere en institusjon i egne lokaler, baserer Museumsordningen seg på et nettverk av samarbeidsmuseer som har NVE-relaterte temaer som hovedanliggende.  De har et særlig ansvar for å sette seg inn i, holde oversikt over, dokumentere og formidle temaer som har stor betydning for Norge som ”vannland”. I tillegg blir også andre museer knyttet til NVE under begrensede prosjektperioder. Samarbeidet som utvikles gjennom prosjektene vil bli tatt vare på, og museene forblir en del av Museumsordningens nettverk.

Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum
Vår kontaktperson på Norsk Skogmuseum:
Ingvild Herberg
tlf. 62 40 90 12
epost: ingvild.herberg@skogmus.no

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Vår kontaktperson på Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum:
Dag Endre Opedal
tlf. 53650057
e-post: dagendre@nvim.no

Reklamer