Stikkordarkiv: broer

Tora før og nå: Glimt fra NVEs Fotoarkiv

Foto: NVE/Nils Gamnes 1921
Foto: NVE/Nils Gamnes 1921
Tora ved Billingen, Skjåk kommune, Oppland, juni 2003, verna vassdrag, foss, gammelt brufeste, kulturminne
Foto: NVE/Arne T. Hamarsland 2003

Av og til finner man bilder i arkivene som ubevisst er tatt fra omtrent samme ståsted mange år senere. Det eldste bildet her er fra 1921 og viser en gammel bru fra slutten av 1800-tallet som gikk over den verna elva Tora i Skjåk. Denne er av typen underliggende hengeverksbru og er som vi ser av det nyere bildet fra 2003 borte. Brufestene står igjen og minner oss om eldre tider med andre behov for samferdsel. Lenger oppe i elva er en såkalt utleggsbru bygget opp igjen etter modell fra en enda eldre bru fra 1700-tallet.

Tekstkilder: Iskjak.no, Miljødirektoratet

Reklame

Da brua måtte gi tapt – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Flomrekorden i Gaula ble satt 25 august 1940 etter at en våt sommer kulminerte i kraftig regn i to hele dager. Da gikk Gaulfossen 14,5 meter over lavvannstand og både broer, veier, hus, jernbane og innmark fikk merke flommens herjinger. Flommen krevde også ett menneskeliv. Også Gaulas sideelv Bua var sterkt preget av flommen i 1940. Her ser vi midlertidige løsninger etter at Kjelden bru (Kjellbrua) ble ødelagt i september. Den flotte hvelvbrua fra 1924 ble bygget opp igjen, men blir stadig truet av nye flommer i vår tid.

Foto: Olaf Strand/NVE
Foto: Olaf Strand/NVE