Stikkordarkiv: Dammer

Pussig møte mellom steingjerde og dam – glimt fra NVEs fotoarkiv

 

Foto: Damtilsynet/NVE
Foto: Damtilsynet/NVE 1919

Noen har laget et steingjerde ved denne dammen i Beiskevassdraget, Lista. I stedet for å la gjerdet gå litt ved siden av dammen, har man tydeligvis vært oppsatt på å opprettholde eksakt eiendomsgrense… En annen funksjon for steingjerder er dyrestengsel. Det er litt vanskelig å vite nå, nesten 100 år ettepå, men en pussig installasjon er det nå lell. Har noen innspill på bildet, mottas det med takk.

Reklame

Elvekraftanlegg anno 1916 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Fotograf Trygve Bakke, NVEs fotoarkiv (Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkiv)
Fotograf Trygve Bakke, NVEs fotoarkiv (Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkiv)

AS Skollenborg i Sande (tidligere Sande tresliperi) kjøpte fallrettighetene i Gravenfossen i Numedalslågen i 1910. i 1912 ble kraftverket satt i drift og leverte strøm til Vestfolds befolkning. Gravenfoss var et utpreget elvekraftanlegg, hvor energiproduksjonen er avhengig av vannføringen. De to kraftverkene Labro og Gravenfoss ble erstattet av Skollenborg kraftverk i 1983.

Bildet viser deler av damkonstruksjonen med tømmerrenne.  Et anlegg for sin tid, før større energibehov stilte krav til mer omfattende utbygginger.