Stikkordarkiv: Elvekraftverk

Ukens kulturminne

Kykkelsrud kraftverk

Kykkelsrud kraftverk på østsiden av Glomma er en representant for de større kraft­verkene som kom i drift tidlig på 1900-tallet. Kraftverket var i drift fra 1903. Utbyggingen skulle opprinnelig dekke industrielle formål, men den ble også viktig for hoved­stadens strømforsyning.

UNYI
Kykkelsrud kraftstasjon. Foto: Unn Yilmaz, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Nedre Fiskumfoss kraftverk

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ble stiftet i 1919 for å dekke et stadig voksende behov for elektrisk kraft i Nord-Trøndelag fylke. Selskapets første utbygging stod ferdig i 1923. Fylket sikret seg eierrettighetene til Fiskumfossen i 1940. Arbeidene startet i 1941, men krigen førte til at det første aggregatet først kom i drift i november 1946. Deretter kom det to aggregater til, i henholdsvis 1950 og 1957. Før samkjøringen av kraftverkene i Norge i 1971 måtte området være selvforsynt med elektrisk kraft.

Bilde 145000002
Kontroll-, transformator- og høyspentrom i dagen. og Foto: Sissel Riibe, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Braskereidfoss kraftverk

De fleste store, eldre kraftverkene ved Glomma har Francis-turbiner, som etter hvert ble konstruert for en effektiv utnyttelse av de relativt lave fallhøydene. På 1970-tallet ble forutsetningene for utbygging endret. Da hadde først Kaplan-turbiner overtatt fallhøyder der Francis-turbiner tidligere ble brukt. Senere kom en ny type, rørturbinen, som etter forbedringer av konstruksjonen muliggjorde en økonomisk utnyttelse av fallhøyder fra ti meter og nedover.

Kraftstasjonen-DSCN0977
Foto: NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne