Stikkordarkiv: Flomverk

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom i Orkla ved Rikstadøyen.

Orkla er sterkt forbygd på strekningen Berkåk – Orkanger med et flomverk som beskytter jordbruksområdene innenfor. Det steinkledde flomverket på elvemelen er 1740 m langt. Skader etter en storflom i 1940 la grunnlaget for forbygningen som ble utført i 1945-52, forlenget og reparert på 60-tallet, og til slutt erstattet mellom 1971-74. Anlegget er tidstypisk for de store midt-norske vassdrag i 1960-1970-årene.

Orkla - Joar Skauge - NVE
Orkla. Foto: Joar Skauge, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Sør-Trøndelag

 

Reklame

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom i Bøvra, Bøverdalen

Bøvra er en breelv og starter ved Bøverbreen, en sidearm til Smørstabreen, vest i Jotunheimen. Elva har utløp i Otta ved Lom sentrum. I Medalen, 13 km sørvest for Lom, er det bygd et flomverk på venstre side av elva i 1300 m lengde. Flomverket er bygd opp av ørmasser med et 0,5 m lag sprengt stein i forkant og finere masser i bakkant. Det sikrer riksvei, landbruksarealer og mange gårdsbruk mot flom.

Mads Johnsen, NVE
Flomverket i Bøvra. Foto: Mads Johnsen, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne