Stikkordarkiv: Forbygning

Ukens kulturminne

Forbygninger mot flom og erosjon i Auklandselv ved Skår på Ombo

Auklandselv ligger på øya Ombo. Elva har stort fall og liten reguleringsevne. 90 meter av de nedre delene av elva er forbygd i et rett løp. Elveskråningen og bunnen er plastret med forholdsvis stor stein. Formålet med anlegget er å verne hus, dyrket mark og frukthage.

Flomsikring Skår, Ombo
Flomsikringen i Auklandselv. Foto: Svein Arne Jerstad, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Utglidning i Akerselva for hundre år siden – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto fra NVEs fotoarkiv
Foto fra NVEs fotoarkiv

Akerselva i Oslo er tross sin beskjedne størrelse en av de mest betydningsfulle og beskrevne byelvene i Norge (Neida, Nidelven stille; vi har ikke glemt deg). For øyeblikket gjøres det en stor jobb med å sluttføre forbygning og utbedring av nedre del av elva, rundt Vaterlands bru. Bildet viser en strekning av nedre del, hvor det i dag legges en del av Oslos store VA-prosjekt «Midgardsormen» på elvas vestside. Arbeidet med å tilgjengeliggjøre Akerselva bedre skal tilfredsstille behov for blant annet trygghet, flomsikring, kulturminner, lysforhold og rekreasjon.
Bildet viser at Akerselva hadde mye båttrafikk rundt 1914. Båtene ble henvist til Hovedøya etter hvert. Vi ser også en utglidning som har tatt med seg noe av bebyggelsen og som viser at også langs Akerselvas bredder kan det være utfordrende grunnforhold.

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Moksa ved Tretten

Moksa er en sideelv til Gudbrandsdalslågen som renner ut ved tettstedet Tretten. Storflommen på Østlandet i juni 1995, også kalt ”Vesle-Ofsen”, gjorde stor skade på bebyggelse, veger, jernbanebruer og landbrukseiendommer. Det gikk hardt utover hus og eiendom langs mange av sideelvene til Lågen i Gudbrandsdalen. Etter flommen ble det umiddelbart satt i gang planlegging av sikringstiltak i nedre del av Moksa.

Moksa, 03.06.1995. Foto NVE
Moksa, 03.06.1995. Foto NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne