Stikkordarkiv: Fosser

Sarpsfossen – et mektig skue. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Olaf Strand/NVE
Foto: Olaf Strand/NVE

Sarpsborgs stolthet, der Glomma kaster seg ut i et mektig fall, er faktisk Europas mest vannrike foss. 577 kubikkmeter vann passerer hvert sekund under normalvannstand. Betydningen for industri og byutvikling har vært formidabel, med de tre elvekraftverkene Hafslund (til venstre på bildet), Sarp og Borregaard (til høyre på bildet). Borregaard kraftverk ble bygget i 1898 og leverte strøm til Borregaard industrier. Hafslund kraftverk startet i 1899, der var det Hafslund smelteverk som først og fremst nøt godt av kraften. Bildet ble tatt av Olaf Strand, NVE i mai 1923.

Tekstkilder: SNL, Wikipedia

Reklame

Elvekraftanlegg anno 1916 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Fotograf Trygve Bakke, NVEs fotoarkiv (Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkiv)
Fotograf Trygve Bakke, NVEs fotoarkiv (Vassdrags- og fløtningsdirektoratets arkiv)

AS Skollenborg i Sande (tidligere Sande tresliperi) kjøpte fallrettighetene i Gravenfossen i Numedalslågen i 1910. i 1912 ble kraftverket satt i drift og leverte strøm til Vestfolds befolkning. Gravenfoss var et utpreget elvekraftanlegg, hvor energiproduksjonen er avhengig av vannføringen. De to kraftverkene Labro og Gravenfoss ble erstattet av Skollenborg kraftverk i 1983.

Bildet viser deler av damkonstruksjonen med tømmerrenne.  Et anlegg for sin tid, før større energibehov stilte krav til mer omfattende utbygginger.