Stikkordarkiv: fyllingsdam

Ukens kulturminne

Oddatjørndammen

Dammen er en steinfyllingsdam med morenetetning nordvest i Blåsjømagasinet, som ligger midt mellom Bykle i øst og Ryfylke i vest. Oddatjørn er en av fire store dammer som regulerer dette magasinet, som i dag er landets største kraftverkmagasin. Dette er målt etter mengde elektrisitet som kan produseres ved fullt magasin, nærmere bestemt 7,8 TWh. Blåsjømagasinet har på grunn av sin store kapasitet fått kallenavnet ”Norges kraftstabbur”.

2208 Oddatjørn KM 23091987
Oddatjørndammen i 1987. Foto: Kjell Molkersrød, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Nerskogen

Dammen er en stor steinfyllingsdam fra 1982 som demmer opp Granasjøen, og hører til Grana kraftverk. Anlegget ligger ved Orklavassdraget vest for Berkåk i Sør-Trøndelag. Orklavassdraget var inntil 1981 ikke regulert. De i alt fem kraftanleggene her ble bygget i perioden 1978-1985. Grana kraftverk var det første av de fem som ble satt i drift.

Nerskogdammen - Rune Engesæter - NVE - 2012
Nerskogdammen i 2012. Foto: Rune Engesæter, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne