Stikkordarkiv: Gruvedrift

Ukens kulturminne

Trillingvatn dam

Trillingvatn dam sto ferdig i 1930 og er en av de utvalgte dammene i temaplanen Dammer som kulturminner. Dammen demmer opp Trillingvatnet og er en del av vassdraget Tårnelva, som siden 1980 er et vernet vassdrag. Trillingvatnet ligger øst for bygden Tårnet i Sør-Varanger, øst for Kirkenes.

Trillingvatn - Vebjørn Pedersen - NVE
Dammen under rehabilitering i 2010. Foto Vebjørn Pedersen, NVE.

Continue reading Ukens kulturminne