Stikkordarkiv: Industri

Glimt fra NVEs fotoarkiv: Foyers Falls – Tidlig kobling mellom vannkraft og industri i Storbritannia

Foto: NVE/Knut Ove Hillestad 1966
Foto: NVE/Knut Ove Hillestad 1966

Kraftkrevende industri og vannkraft har vært tett forbundet, i Norge som i andre land. Bildet viser aluminiumsverket ved Foyers Falls, Skottland, med berømte Loch Ness i bakgrunnen. (Og, må det påpekes: en svært så britisk Jaguar i forgrunnen). Aluminiumsverket, som var Storbritannias eldste basert på vannkraft, produserte aluminiumsbarrer til senere foredling. Allerede fra 1896 fikk industrien kraft fra elvekraftverket i nærheten. Erfaringene fra Foyers Falls viste at vannkraft kunne bli viktig i samspill med industriprosesser. Bildet er tatt bare et år før fabrikken ble nedlagt i 1967, og den er nå integrert som del av et vannkraftverk. For interesserte vil vi spesielt anbefale Historic Scotlands utmerkede skrift om Skottlands vannkrafthistorie, som man kan laste ned her: http://www.historic-scotland.gov.uk/power-to-the-people.pdf
Tekstkilder: David Fleetwood/Scottish Government
Wikipedia

Reklame

Kraftstasjonen til Skaland Grafittverk – et minne blott. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Damtilsynet/NVE
Foto: Damtilsynet/NVE

Skaland grafittverk på Senja var en av de store industrireisningene i Troms i første del av det 20. århundre og det eneste virksomme bergverk i fylket i dag. Skaland var også Nord-Europas eneste grafittverk i en periode. Denne store virksomheten hadde selvsagt behov for mye strøm, og i 1919 sto verkets kraftstasjon i Bergsbotn ferdig og produserte 450 kWh, noe som også kom bygdene rundt til gode. Selv om grafittverket gikk konkurs allerede et par år etter og sto brakk i 10 år, fortsatte kraftverket å produsere strøm helt frem til 1947. Et voldsomt regnvær førte til dambrudd og kraftstasjonen ble skyllet bort av de 40 millioner kubikkmeter vann som flommet nedover.
Vi vet ikke helt når bildet er tatt og håper på hjelp fra publikum.

Tekstkilder:
Berg kommune
Lys over land, Troms fylkes kraftforsyning