Stikkordarkiv: Kanaler

Ukens kulturminne

Farbargjørelse av Drageidstrømmen

I nederste del av Sævareidelven, før den renner ut i Bjørnafjorden, ligger Skogseidsvatnet og Henangervatnet. Vannene er adskilt med en 200 m lang kanal, Drageid kanal. Kanalen har en tørrmurt kant som er delvis tilvokst med grønn mose. Øverst på muren er det lagt helleaktige, store steiner. Kanalen er anlagt for å muliggjøre båttransport.

Drageidstrømmen - Bjørn Batalden - NVE - 1993
Drageidstrømmen i 1993. Foto: Bjørn Batalden, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Sootkanalen

Sootkanalen er en av 62 utvalgte kulturminner i NVEs temaplan Kulturminner i vassdrag. Kanalen ble bygget av Engebret Soot i 1847-1849 for å frakte tømmer motstrøms, slik at tømmeret, som tidligere ble fraktet medstrøms inn i Sverige, kunne komme over i Haldenvassdraget.

Soots kanal
Tømmerfløting på Sootkanalen. Foto: NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne