Stikkordarkiv: Kanalvæsenet

Ukens kulturminne

Forbygning mot erosjon i Gaula ved Flaaøiene

Gaula er Sør-Trøndelags lengste elv og har utspring i fjellområdene øst i fylket. Elva renner i nordvestlig retning gjennom Gauldalen til Støren før den dreier nordover og munner ut ved Gaulosen i Trondheimsfjorden. Gaula er fra gammelt av kjent for å være en svært flomfarlig elv, likesom Gauldalen er kjent som et rasfarlig område. Elva er derfor sterkt forbygd på lange strekninger.

Gaula - Joar Skauge - NVE
Gaula. Foto: Joar Skauge, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Farbargjørelse av Drageidstrømmen

I nederste del av Sævareidelven, før den renner ut i Bjørnafjorden, ligger Skogseidsvatnet og Henangervatnet. Vannene er adskilt med en 200 m lang kanal, Drageid kanal. Kanalen har en tørrmurt kant som er delvis tilvokst med grønn mose. Øverst på muren er det lagt helleaktige, store steiner. Kanalen er anlagt for å muliggjøre båttransport.

Drageidstrømmen - Bjørn Batalden - NVE - 1993
Drageidstrømmen i 1993. Foto: Bjørn Batalden, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Vrangfoss dam

Vrangfoss er fra naturens side et langt og trangt fossestryk i Eidselven, Skiensvassdraget. Her var det ekstra vrient, og farlig, å fløte tømmer. Siden 1700-tallet var kanalisering av vassdraget helt fra Skien til Dalen et tema. Vrangfosskommisjonen arbeidet fra 1816-1819 for å undersøke mulighetene for å ’rydde fossen’. Kanalvesenet var sterkt engasjert gjennom hele 1800-tallet, og kanalarbeidene som statlig byggeprosjekt utgjør en viktig del av historien til NVE.

Norsjø - Skienskanalen
Vrangfoss dam i 1923. Foto fra NVEs arkiv.

Fortsett å lese Ukens kulturminne