Stikkordarkiv: Kraftoverføring

Arkitektene overtar kraftstasjonene – Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862-1927)

En gang i måneden fremover kommer vi til å belyse ulike arkitekter som har jobbet mer eller mindre med å tegne kraftverk i løpet av sin karriere. Fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag er det blitt tegnet flere flotte, monumentale, nyskapende, tidsrepresentative eller spesielle kraftstasjonsbygninger som i dag regnes som kulturminner.

Vi starter med Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862-1927). Han var arkitekten ved det som regnes som den første arkitekttegnede kraftstasjonen, Hammeren kraftverk i Maridalen i Oslo. Kraftstasjonen ble bygget i 1900, rundt den tiden kunsthistoriker Ivar E. Stav beskriver som arkitektenes inntog i arbeidet med kraftstasjoner.

1899 hammeren, ukjent, oslo byarkiv oslo lysverker

Foto: Hammeren kraftverk, 1898, Oslo Byarkiv/Oslo Lysverker.

Fortsett å lese Arkitektene overtar kraftstasjonene – Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862-1927)

Ukens kulturminne

Kristiansand trafo

Ideen om en samkjøringsforbindelse over Skagerrak var ikke ny. Allerede under et møte om interskandinavisk kraftoverføring i Oslo i 1918 ble dette spørsmålet diskutert, men et utvalg som ble satt til å vurdere muligheten kom i 1921 til at ideen ikke var teknologisk realiserbar. På 1950-tallet ble tankene om en slik overføring imidlertid tatt opp på nytt, og i september 1973 undertegnet endelig NVE og det danske samkjøringsorganet ELSAM en avtale om bygging og drift av to 250-kilovolts likestrømskabler, med overføringsevne på til sammen 500 MW, mellom Lild Strand på Jylland og Kvarenes ved Kvåsefjorden øst for Kristiansand.

Bibil_Skagerak-overføringen(2) - Skagerrak
NVE-Statskraftverkenes spesialskip C/S Skagerrak er klart for å legge ut sjøkabelen mellom Norge og Danmark i 1976. Foto: NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne