Stikkordarkiv: kulturhistorie

NVEs logo – emblemkonkurranse

Hvorfor har NVE-logoen en hest som motiv? Og når ble dagens logo tatt i bruk? Etatens historie er spekket med små og store fortellinger som vi forsøker å dra frem i lyset på Museumsordningens blogg. Historien om NVEs logo er en av dem.

I 1954  ønsket NVE sin egen logo  på lik linje med andre større statsinstitusjoner. De holdt derfor, som man ofte gjør i Norge, en offentlig emblemkonkurranse. Over 200 forslag ble sendt inn, men logoen tegnet av Sverre Pettersen med mottoet ”Elektrisitet-Vassdrag-Hestekrefter” vant. Pettersens vinnerutkast bestod av tre bølgende vannlinjer og en hest som symboliserte vann og hestekrefter, med NVE skrevet over motivet.

gammel_nve-logo1_505pix

I 1956 bestemte juryen seg for at de ønsket et mer offentlig preg over logoen og sendte utkastet til en heraldiker på Riksarkivet. Han kom med forslag til justeringer på logoen som Pettersen modifiserte og tegnet på nytt i 1957. Motivet fikk nå tilført en krone, vannlinjene forsvant og bokstavene ”NVE” ble plassert under. Logoskiftet ble både kritisert og applaudert internt i NVE.  I etatens medlemsblad Fossekallen fra mars 1958,  roses vinnerutkastet  fra 1954 for å ha en «dynamisk ro» over seg. «Hestens bevegelse er stoppet midt i spranget og blir båret frem på bølgene». Et av de mer uærbødige argumentene mot den nye logoen med krone og hest var at «bare ved å bytte ut de tre bokstavene NVE med SHL skulle det således bli et meget brukbart emblem for Statens Hingstutstilling på Lillehammer». Tross diskusjoner ble den nye logoen i gull og rødt  godkjent og tatt i bruk på brevark, trykksaker, biler, maskiner og kraftstasjoner.

«Solkraften skaper som vi vet vatnes kretsløp, og av dette lager vi elektrisitet. En gullhest vil således være et godt nasjonal uttrykk for vasskraft og elektrisitet.» Etter at det siste utkastet var på plass, med en stilisert hest med rett man og krone i gull, slo Vassdragsvesenet fast at de hadde fått et vakkert emblem, som på en verdig måte representerte staten.

gammel_nve-logo2_505pix

I 1998 endret NVE navn fra Norges vassdrags- og energiverk til Norges vassdrags- og energidirektorat. For å markere navnebyttet ville man forandre på logoen. Engen & Harlem designbyrå ble engasjert til å komme med forslag. Det endte sterkere rødfarge med ”permanent” på hvit hest og en ekstra rød firkant nede i høyre hjørne, slik den også står i dag.

NVE

Kilder:

Kari Ansnes (2005), «A i fokus»

Fossekallen (1956) «Vassdragsvesenets nye emblem», nr 3. s 21, NVE

Fossekallen (1958) «En merkesak» og «Vassdragsvesenets nye EMBLEM, en uærbødig betraktning», nr 1. s 22-23, NVE