Stikkordarkiv: Kvikkleire

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Korsådalsbekken

Korsådalsbekken renner gjennom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og ut i Verdalselva. I området er det betydelige mengder kvikkleire. Korsådalsbekken har i mange år gravd seg stadig dypere ned i det rasfarlige terrenget.

Korsådalsbekken - Einar Sæterbø - NVE
Korsådalsbekken. Foto: Einar Sæterbø, NVE. 

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Forbygninger mot flom og erosjon i Herreelva ved Herre

Herrevassdraget har utløp til Frierfjorden ved Herre sentrum 16 km nordvest for Brevik langs RV 353. På grunn av ras er 360 m sikret frem til 500 m før utløpet i Frierfjorden. I øvre del av skråningen er det fjernet masser for å redusere faren for nye ras.

Herre - Harald Sakshaug - NVE
Forbygninger i Herreelva. Foto: Harald Sakshaug, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne