Stikkordarkiv: Laksetrapp

Ukens kulturminne

Nedre Fiskumfoss kraftverk

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ble stiftet i 1919 for å dekke et stadig voksende behov for elektrisk kraft i Nord-Trøndelag fylke. Selskapets første utbygging stod ferdig i 1923. Fylket sikret seg eierrettighetene til Fiskumfossen i 1940. Arbeidene startet i 1941, men krigen førte til at det første aggregatet først kom i drift i november 1946. Deretter kom det to aggregater til, i henholdsvis 1950 og 1957. Før samkjøringen av kraftverkene i Norge i 1971 måtte området være selvforsynt med elektrisk kraft.

Bilde 145000002
Kontroll-, transformator- og høyspentrom i dagen. og Foto: Sissel Riibe, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne