Stikkordarkiv: Lysebotn kraftverk

Ukens kulturminne

Kraftledning Lysebotn – Tronsholen

Gjennom første halvdel av 1900-tallet var Sør-Rogaland et område preget av mange små og atskilte produksjonsenheter for elektrisk energi, der knapphet og strømrasjonering vinterstid, særlig under okkupasjonstiden, ikke var uvanlig. Like etter andre verdenskrig ble imidlertid Stavanger Elektrisitetsverk og Maudal Kraftlag enige om å gå sammen om utbygging av Lysevassdraget og Årdalsvassdraget. Kraftledningen er en av 24 ledninger valgt ut i temaplanen Kraftoverføringens kulturminner.

Lysebotn-Tronsholen 3 - Henning Weyergang-Nielsen - NVE
Tre generasjoner ledninger mellom Lysebotn-Tronsholen. Foto Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Tronsholen transformatorstasjon

Like etter andre verdenskrig gikk Stavanger Elektrisitetsverk og Maudal Kraftlag sammen om å stifte selskapet Lyse Kraftverk (nå Lyse Energi AS). Målet for selskapet var en storstilt kraftverksutbygging i Lysebotn innerst i Lysefjorden, en sidearm av Høgsfjorden. Sammen med byggingen av kraftverket ble det også bygget en 64 km lang kraftoverføring til en ny sekundærstasjon på Høyland i Sandnes. Den fikk navnet Tronsholen transformatorstasjon. Tronsholen er en av 19 trafostasjoner valgt ut i temaplanen Kraftoverføringens kulturminner.

Tronsholen trafo. Foto Henning Weyergang-Nielsen, NVE
Portalbygget tegnet av Tor Johannesen. Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne