Stikkordarkiv: Møller

Gårdskraftverk ved Kongsvinger

Foto: Olaf Strand/NVE
Foto: Olaf Strand/NVE

Gårds- eller grendeverk er kraftverk som forsyner et begrenset antall sluttbrukere eller gårdsenheter innenfor et lokalt lavspent nett. Bildet tatt i 1923 viser et eksempel på et større gårdsverk: Lier gårds kraftanlegg ved Kongsvinger, satt i drift i 1901 av daværende eier av Lier gård, Mads Wiel Stang. Gårdskraftverket lå ved Vrangselva og drev Lier gårds mølle og et høvleri.

Tekstkilder: nve.no, Hedmark fylkeskommune

Reklame

Julefoss mølle og sag – glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Olav Skjørten/NVE 1926
Foto: Olav Skjørten/NVE 1926

Julefoss mølle i Sørli, Nord-Trøndelag ble oppført i 1916 og hadde drift til 1966. Bildet viser saga (den hvite bygningen, nå revet) og den restaurerte mølla til høyre. Vi ser også overføringsdammen i Julestraumen, nær vannet Ulen.
I Norsk kulturråds innstilling «Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner» fra 1988 står det at møllen er den eneste kjente med Kaplanturbin, men Arntsen skriver at den ble undersøkt i 1990 av Waplan Mekaniske Verkstad i Sverige, som konkluderte at det trolig ikke var Kaplan-turbin, men den mer vanlige Francis-turbinen. Men tross at turbintypen ikke var så sjelden (i møllesammenheng) som man hadde trodd, ble restaureringsarbeid igangsatt etter at mølla ble overført til Sørli museum i 1982. Lierne kommune, Norsk kulturråd og NVE bidro med midler og er nå ivaretatt som den første industrietableringen i Lierne.

Tekstkilde: Håkon Arntsen: Julefoss Mølle, Sørli. En historisk oversikt (1995)

Ukens kulturminne

Skomakerdiket

Ved Skomakerdiket, 500 m østover fra Fløibanens topp i Byfjellene i Bergen, Bergenhus bydel, er det anlagt en demning, som har forbindelse med skomakernes drift av en barkemølle på Kalfaret allerede på 1600-tallet. Dammen er en av 95 utvalgte i temaplanen Dammer som kulturminner.

skomakerdiket december 2010 023
Skomakerdiket en desemberdag i 2010. Foto: Helena Nynäs/NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne