Stikkordarkiv: Møre og Romsdal

Ukens kulturminne

Kraftledning Tafjord – Nørve

Den 12. april 1917 ble Tafjord Kraftselskap stiftet på et møte i rådhuset i Ålesund, og konstituerende styremøte ble avholdt 21. juni samme år. Selskapet, som ble etablert av representanter fra Ålesund og 12 landkommuner, skulle bygge ut Tafjordvassdraget og forsyne området med strøm. Helt sentralt i denne prosessen stod byggingen av en overføringsledning fra produksjonsanleggene i Tafjord til Nørve transformatorstasjon ved Ålesund. For å unngå for store overføringstap valgte man å bygge ledningen for 110 kV. Et så høyt spenningsnivå hadde tidligere vært tatt i bruk i USA og enkelte steder i Europa, men var aldri tidligere utprøvd her til lands. Kraftledningen er utvalgt i NVEs temaplan Kraftoverføringens kulturminner.

Kraftledning Tafjord - Nørve
Ledningen i dag, på den siste strekningen inn mot Nørve trafo. Foto: Henning Weyergang-Nielsen/NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Surna ved Harang

Forbygningen er valgt ut i temaplanen Kulturminner i vassdrag. Ifølge Kanalvæsenets historie er anlegget bygd etter en flom i Surna i 1882. En vinterflom hadde medført skader nedover Surnadalen.

Surna - Joar Skauge - NVE
Forbygningen langs Surna. Foto: Joar Skauge, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne