Stikkordarkiv: Nord-Trøndelag

Ukens kulturminne

Forbygning mot erosjon i Namsen ved Ranem kirke

Namsen har utløp fra Store Namsvatnet i Røyrvik kommune og strekker seg over 200 km før den når sitt utløp ved Namsos. Ranem kirke ligger ved Ranemsletta, hovedsenter i Overhalla kommune, 25 km fra Namsos. Kirken er fra 1200-tallet. Den er fredet og ligger mindre enn et steinkast fra Namsen. Her er det bygd et erosjonssikringsanlegg som strekker seg over 900 m langs høyre elvebredd. Anlegget er tradisjonelt utført som utfylling med plastringsstein fra steinbrudd i nærheten. Anlegget beskytter kirke, kirkegård, riksvei, vei ned til bru, brukar og tettbebyggelse. Det går sti langs elveskråningen.

A5418_Namsen_Ranem_IMG_2027
Foto: Einar Sæterbø, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Malsåa Malsåa er en sideelv til Helgåa. Elvene møtes 9 km oppstrøms fra Vuku. En halv km ovenfor samløpet med Helgåa finnes en solid tørrmur på venstre side av Malsåa. Muren har hatt, og har fremdeles, den funksjonen at den leder og hindrer vannet i å trenge seg sørover gjennom jordbrukslandskapet mellom Malsåa og Helgåa. Forbygningen er utvalgt i NVEs temaplan Kulturminner i vassdrag.

A_269Malsåa ved Volden II Vollafoss II - Torgeir Wisth - NVE
Forbygningen i Malsåa ved Volden. Foto: Torgeir Wisth/NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Millavassdammen

Dammen ligger i Lindsetmo statsskog ca 10 km fra Trones. Den ligger i enden av Millavatnet i Ausvassåa, en sideelv til Lindseta som renner ut i Namsen. Dammen antas anlagt omkring 1900, da tømmerfløtningen foregikk i mange av elvene i dette skogrike området. Den var i bruk helt til 1968, da fløtningen opphørte.

Millavassdammen 2 - Foto Tore Olav Sandnæs, NVE
Millavassdammen oppstrøms. Foto: Tore Olav Sandnæs, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne